Brīva formāta papīra reģistrēšana (pielāgota formāta papīrs)

Varat reģistrēt līdz pieciem bieži izmantotiem brīva formāta papīra veidiem. Šeit reģistrētie papīra formāti tiek parādīti papīra atvilktnes un universālās teknes papīra formāta izvēles ekrānā (Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida norādīšana vai Daudzfunkciju papīrturī ievietotā papīra formāta un veida norādīšana).
1
Atlasiet <Papīra iestatījumi> ekrānā <Sākums>. Ekrāns <Sākums>
2
Izvēlieties <Reģistrēt pielāgotu formātu>.
3
Izvēlieties kādu no <S1> līdz <S5> pogām , atlasiet <Reģistrēt>.
Pogai varat piešķirt viegli iegaumējamu nosaukumu, atlasot <Pārdēvēt>.
Ja esat izvēlējies reģistrēto pogu, izvēlieties <Rediģ.>.
4
Iestatiet papīra formātu.
Norādiet malas <X> un <Y> garumu. Atlasiet <X> vai <Y>, lai ievadītu katras malas garumu, izmantojot ciparu taustiņus vai /.
5
Izvēlieties <Lietot>.
A158-013