Nodaļas ID pārvaldība iestatīšana

Lietotājus var sakārtot grupās, piemēram, nodaļās, kurām viņi pieder, un pārvaldīt, pamatojoties uz viņu nodaļu ID. Vispirms izveidojiet visus nodaļu ID, kuri jāpārvalda, un katram piešķiriet lietotājus (Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē). Kad nodaļu ID ir piešķirti lietotāji, iespējojiet nodaļu ID pārvaldību. Lai tādā pašā veidā pārvaldītu drukāšanu no datora, konfigurējiet papildu nepieciešamos iestatījumus. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
Veikt pakešu importēšanu/pakešu eksportēšanu
Šo iestatījumu var importēt/eksportēt ar modeļiem, kuri atbalsta šī iestatījuma pakešu importēšanu. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Šis iestatījums ir iekļauts [Department ID Management Settings], veicot pakešu eksportēšanu. Visu iestatījumu importēšana/eksportēšana
A158-05A