<Pielāgot attēla kvalitāti>

Šajā sadaļā aprakstīts, kā pielāgot attēlu kvalitāti drukāšanai.
<Pilnā kalibrācija>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>
Izmantojiet šo funkciju, lai novērstu krāsu neatbilstību un nokrāsas atšķirības.
<Aut. pilnās kalibrācijas iestatījumi>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>
Iekārta veic automātisku regulēšanu (kalibrēšanu), lai novērstu kļūdainu krāsu reģistrāciju un nodrošinātu pareizu oriģinālās krāsu intensitātes atveidošanu. Varat iestatīt kalibrēšanas veikšanas laiku un biežumu. Automātiska krāsu reģistrācijas un krāsu intensitātes regulēšana
<Pielāgot drukas pozīciju>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>
Drukāšanas pozīciju var pielāgot, ja drukāšana iešķība vai ārpus drukas diapazona. Drukas pozīcijas pielāgošana
<Pielāgot krās. drukai izm. tonera daudz.>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>
Pielāgojot krāsu drukāšanai izmantotā tonera daudzumu, iespējams, varēsit samazināt problēmas, piemēram, strīpas un nevienmērīgu druku. Krāsu drukāšanai izmantotā tonera daudzuma samazināšana
<Pilienu raksta novēršanas režīms>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Opciju <Pilienu raksta novēršanas režīms> varat iestatīt, kad pustoņu attēlos vai abpusējos drukas uzdevumos ir novērojami traipi, balti pleķi, svītras u.c. Ja uzreiz pēc ierīces ieslēgšanas zemas temperatūras apstākļos pustoņu izdrukas atveide ievērojami atšķiras no oriģinālā dokumenta, izvēlieties šim režīmam iestatījumu <Iesl.>.
<Labot krāsu nobīdi>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Ja rodas krāsu neatbilstība, problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu stāvoklī <Iesl.>.
<Pielāgot fiksācijas temperatūru>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Attēla kvalitātes problēmas, kas rodas neatbilstošas fiksācijas bloka temperatūras dēļ, varat samazināt, mainot fiksācijas temperatūru.
<Locījumu novēršanas režīms>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Lai samazinātu papīra malas sarullēšanos fiksācijas bloka karstuma un spiediena ietekmē drukāšanas laikā, var iestatīt opciju <Locījumu novēršanas režīms>.
<Papīra slīdēšanas novēršanas režīms>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Drukājot papīrs var netikt padots pareizi, vai drukāšanas kvalitāte var būt samazināta atkarībā no lietojuma vides.
<Autom. sekund. pārneses rullīša tīrīšana>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Sekundārais pārsūtīšanas rullis tiek notīrīts pēc drukāšanas uzdevuma veikšanas ar brīvi norādītu izmēru. Iestatiet šo opciju, kad papīra aizmugure ir netīra.
<Balto svītru novēršanas režīms>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Izdrukātajos attēlos var būt redzamas baltas svītras (līnijas). Šādā gadījumā problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu pozīcijā <Iesl.>.
<Samazināt rullīšu svītras>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Ja izdrukās parādās svītras, problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Iesl.>.
<Pareiza fiks., izmantojot parasto papīru>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Atkarībā no papīra veida un lietojuma vides izdrukātajā attēlā var būt redzami traipi. Šis iestatījums var uzlabot šo problēmu.
<Par. apakšgala fiks., izm. par. papīru>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Krāsas izdrukāto attēlo beigās var būt tumšākas, jo toneris nav pareizi nofiksēts. Šis iestatījums var uzlabot šo problēmu.
<P. pap. lauk. aizpild. att. pielāg. rež.>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Gala apstrādes kvalitāti var uzlabot, iespējojot šo iestatījumu, kad tiek izmantots parasts papīrs ar gludu virsmu.
<Bieza p. lauk. aizpild. att. piel. rež.>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Gala apstrādes kvalitāti var uzlabot, iespējojot šo iestatījumu, kad tiek izmantots biezs papīrs ar negludu virsmu.
<Aplokšņu aizlīmēšanās novēršanas režīms>
<Iestatīt>  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>
Lai samazinātu aplokšņu atloku līmes kušanu un pielipšanu fiksācijas bloka karstuma un spiediena ietekmē aplokšņu drukāšanas laikā, var iestatīt opciju <Aplokšņu aizlīmēšanās novēršanas režīms>.
A158-08W