<Pārvaldības iestatījumi>

Varat konfigurēt ar lietotāju, ierīču, datu u.c. pārvaldību saistītos iestatījumus, lai nodrošinātu drošu un efektīvu iekārtas lietošanu.
Vienums
Apraksts
Varat konfigurēt iestatījumus iekārtas lietotāju pārvaldībai.
Varat pārvaldīt informāciju par aparatūru un darbībām, kā arī dažādus datus, kas ir nepieciešami, izmantojot iekārtas funkcijas.
Varat reģistrēt licences un konfigurēt ar iekārtai pieejamajām programmatūras un sistēmas opcijām saistītos iestatījumus.
Varat konfigurēt iestatījumus datu izmantošanai, piemēram, iekārtas iestatījumu informācijai un datu inicializēšanai.
Varat konfigurēt ar sistēmas modificēšanu saistītus iestatījumus.
A158-096