Printeris

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Printera iestat.>
<Pielāgoti iestat.>
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
<PCL>
-
-
-
<PS>
-
-
-
<Attēlu apstr.>
-
-
-
<PDF>
-
-
-
<XPS>
-
-
-
<Utilīta>
-
-
-
<Ierobežot drukas darbus>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings for Printer Settings
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Atlasīt atļ. darbus>: <Rezervētie darbi>
C
Settings for Printer Settings
<Pārsl. papīra avota aut. atl. rež.>
<Pad. ar īso malu pap. prioritāte>, <Pad. ar garo malu pap. prioritāte>
C
Settings/Registration Basic Information
<Padeve no un. pal., kad nav papīra avota>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Un. pal. prior. pap. avota aut. atlasei>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<PDF atlase (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>
C
Settings for Printer Settings
<Pap. form. neatb. br. form. pap. avotam>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Vert. drukas priorit. briīvajam formātam>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<PS paroļu iestatījumi>
<Sist. param. parole>, <Darba sākš. parole>
C
Settings for Printer Settings
<Pap. pad. rež., kad tiek lietota PCL em.>
<Režīms 0>, <Režīms 1>, <Režīms 2>
C
Settings/Registration Basic Information
A158-07L