Drukāt

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Darbu glabāšanas periods>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 dienas
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbu saraksta rādīšanas iestatījumi>
<Personīgi>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Koplietots>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Grupa>*1:<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojuma produkts vai ir norādīts atbilstošs iestatījums.
A158-085