Tīkls

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
<Output Report> *1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Output Report>
<Print>
-
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Pārbaudiet tīkla savien.>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārbaudiet tīkla savien.>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP iestatījumi>: <IPv4 iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot IPv4>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adreses iestatījumi>
<Automātiska piešķire>
  <Atlasīt protokolu>: <Izsl.>, <DHCP>
  <Autom. IP piešķire>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Piešķirt manuāli>
 <IP adrese>: Ievadiet IP adresi.
 <Apakštīkla maska>: Ievadiet IP adresi.
 <Vārtejas adrese>: Ievadiet IP adresi.
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārbaudīt iestatījumus>
 <IP adrese>: Rādīt tikai
 <Apakštīkla maska>: Rādīt tikai
 <Vārtejas adrese>: Rādīt tikai
C*2
Settings/Registration Basic Information
<DHCP opciju iestatījumi>
<Iegūt resursdatora nosaukumu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS dinamiskā atjaunināšana>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iegūt DNS servera adresi>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iegūt domēna nosaukumu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iegūt POP servera adresi>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Host Name>: Canon****** (“******” attēlo pēdējos sešus MAC adreses ciparus.)
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Ievadiet domēna nosaukumu.
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Komanda PING>
<Komanda PING>: <0.0.0.0>
-
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
*2
<IP adrese> ir iekļauta kategorijā “A”.
<TCP/IP iestatījumi>: <IPv6 iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot IPv6>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<IP Address>(IPv6 adrese (maks. 39 rakstzīmes))
<Prefix Length>: No 1 līdz 64 līdz 128
<Default Router Address> (maks. 39 rakstzīmes)
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Izgūt prefiksu tikai no adr. ar stāvokli>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP opciju iestatījumi>
<Iegūt DNS servera adresi>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iegūt domēna nosaukumu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Primary DNS Server Address>
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <Izsl.>, <Iesl.>
A
Settings/Registration Basic Information
<Host Name>: Canon****** (“******” attēlo pēdējos sešus MAC adreses ciparus.)
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Ievadiet domēna nosaukumu.
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Izsl.>, <Iesl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Register Stateless Address>: <Izsl.>, <Iesl.>
<Register Manual Address>: <Izsl.>, <Iesl.>
<Register Stateful Address>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<TCP/IP iestatījumi>: <DNS iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<DNS servera adrešu iestatījumi>
<Primārais DNS serveris>: Ievadiet IP adresi.
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundārais DNS serveris>: Ievadiet IP adresi.
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS iestatījumi>
<Lietot IPv4 mDNS>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<mDNS nosaukums> (maks. 63 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot IPv6 mDNS>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<mDNS: lietot IPv4 nos.>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja <Izsl.> tiek atlasīts:
<mDNS nosaukums> (maks. 63 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<LPD drukas iestatījumi>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Izv. LPD rekl. lapa>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: No 1 līdz 5, līdz 60 (min.)
C
Settings/Registration Basic Information
<RAW drukas iestatījumi>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Divvirzienu sakari>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: No 1 līdz 5, līdz 60 (min.)
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP iestatījumi>
<Lietot SNTP>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: No 10 līdz 1440, līdz 2880 min.
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (IP adrese vai resursdatora nosaukums)
C
Settings/Registration Basic Information
<FTP drukas iestatījumi>
<Lietot FTP drukāšanu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietotājv.>: guest
C
Settings/Registration Basic Information
<Parole>: 7654321
C
Settings/Registration Basic Information
<FTP drukas darba nos. att. lietot UTF-8>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD iestatījumi>
<Lietot WSD druku>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot WSD pārlūkošanu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPP drukas iestatījumi>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Atļaut TLS lietošanas laikā>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot autentifikāciju>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Multiraides atklājuma iestatījumi>
<Atbilde>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tvēruma nosaukums>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: No 1 līdz 11427, līdz 65535
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: No 0 līdz 3, līdz 254
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: No 60 līdz 600, līdz 65535 sec.
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot HTTP>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate Settings>
<Use>
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
-
<Key Usage> (Parāda, kam tiek izmantots atslēgu pāris)
-
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <3DES-CBC>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <ECDHE>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <X25519>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <ECDSA>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <SHA256>: <Izsl.>, <Iesl.>
 <SHA384>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Starpniekservera iestatījumi>
<Lietot starpnieks.>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Servera adrese> (IP adrese vai FQDN)
C
Settings/Registration Basic Information
<Porta numurs>: No 1 līdz 80, līdz 65535
C
Settings/Registration Basic Information
<Starpn. tajā pašā dom.>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikācijas iest.>: <Liet. starpnieks. aut.>(<Izsl.>, <Iesl.>), <Lietotājv.> (maks. 24 rakstzīmes), <Parole> (maks. 24 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Apst. aut. inf., ja akt. aut. pārv. rež.>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<TCP/IP iestatījumi>: <IPSec iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot IPSec>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<TCP/IP iestatījumi>: <IPSec iestatījumi>: <IPSec Policy List>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IPSec Policy List>
<Register New IPSec Policy>, <Delete>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (maks. 24 rakstzīmes), <Policy On/Off> (<Izsl.>, <Iesl.>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<Izsl.>, <Iesl.>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address> (<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (no 1 līdz 64, līdz 128)
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address> (<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (no 1 līdz 64, līdz 128)
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (no 1 līdz 65535)
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<SMTP RX>: <Izsl.>, <Iesl.>
<SMTP TX>: <Izsl.>, <Iesl.>
<POP3>: <Izsl.>, <Iesl.>
<LPD>: <Izsl.>, <Iesl.>
<RAW>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: No 1 līdz 480, līdz 65535 min.
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage> (Parāda, kam tiek izmantots atslēgu pāris)
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>, <Manual Settings>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Time>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>: (No 1 līdz 480, līdz 65535 min.)
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>: (No 0 līdz 1, līdz 65535 MB)
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>, <Manual Settings>
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Iestatījumi:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Iestatījumi: Nav
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Iestatījumi: Nav
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <Transport> (tikai displejs)
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<TCP/IP Settings>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: No 600 līdz 1500 bytes (600-1500)
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<SNMP iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot SNMPv1>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: public
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: public2
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot SNMPv3>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <Izsl.>, <Iesl.>
<User Name>: Rādīt tikai
<MIB Access Permission>: Rādīt tikai
<Security Settings>: Rādīt tikai
<Authentication Algorithm>: Rādīt tikai
<Encryption Algorithm>: Rādīt tikai
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <Izsl.>, <Iesl.>
<Encryption Password>: Ievadiet paroli.
<Confirm>: Ievadiet paroli.
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietotāja iestatījumi>*1
<User On/Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Edit User> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
C
Settings/Registration Basic Information
<Delete>
-
<Get Printer Management Information from Host>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Formatēt resursd. resursu MIB uz RFC2790>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Formatēt resursd. resursu MIB uz RFC2790>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Dedicated Port Settings>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mode 1>, <Mode 2>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Lietot spolēšanas funkciju>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot spolēšanas funkciju>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Saņemt vienlaikus>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Saņemt vienlaikus>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Savienojuma gaidīšanas laiks startējot>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Savienojuma gaidīšanas laiks startējot>
No 0 līdz 300 s
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet draivera iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ethernet draivera iestatījumi>
<Noteikt automātiski>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sakaru režīms>: <Daļējais duplekss>, <Pilnais duplekss>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet veids>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pašreizējais pārraides ātrums>: Rādīt tikai
-
<MAC adrese>: Rādīt tikai
-
<IEEE 802.1X iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot IEEE 802.1X>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
C
Settings/Registration Basic Information
<Use TLS>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
-
<Key Usage> (Atslēga un sertifikāts)
-
<Use TTLS>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<Izsl.>, <Iesl.>,
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name> *1
Lietotāja, kas jāautentificē, izmantojot IEEE802.1X autentifikāciju, vārds
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>*1
Lietotāja, kas jāautentificē, izmantojot IEEE802.1X autentifikāciju, parole
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Ugunsmūra iestatījumi>: <IPv4 adrešu filtrs>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Izejošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Ugunsmūra iestatījumi>: <IPv6 adrešu filtrs>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Izejošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Off>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Ugunsmūra iestatījumi>: <MAC adrešu filtrs>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Izejošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (līdz 100 Mac adresēm), <Edit>, <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (līdz 100 Mac adresēm), <Edit>, <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Ugunsmūra iestatījumi>: <IP Address Block Log>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <IP Address>, <Port Number>, <Result>
-
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Lietot Mopria>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot Mopria>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot AirPrint>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot AirPrint>
<Izsl.>, <Iesl.>
Ja ir izvēlēts <Iesl.>:
<Printer Name>*1: Ievadiet printera nosaukumu
<Location>*1: Ievadiet atrašanās vietu
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Rādīt AirPrint kļūdas>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt AirPrint kļūdas>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Position Information>
<Auto Acquire>
-
<Latitude>: Norādīt platumu.
-
<Longitude>: Norādīt garumu.
-
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Visur izmantot IPP>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Visur izmantot IPP>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Settings for Universal Print>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
-
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Atlasīt interfeisu>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atlasīt interfeisu>
<Kabeļu LAN>, <Bezvadu LAN>, <Kabeļu LAN + kabeļu LAN>, <Kabeļu LAN + bezvadu LAN>
C
Settings/Registration Basic Information
<Bezvadu LAN iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<WPS spiedpogas rež.>
<WPS PIN koda režīms>
<SSID iestatījumi>
<Atlasīt piekļuves punktu>: Izvēlieties no saraksta.
-
WEP autentifikācija: (<WEP atsl. (5-26 z.)>: Ievadiet WEP atslēgu
-
WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE autentifikācija: <Šifrēšanas atslēga>: Ievadiet ieejas frāzi.
-
<Ievadīt manuāli>: Ievadiet SSID.
-
<Drošīb. iestatījumi>: <Nav>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
-
<Drošīb. iestatījumi> (<WEP>)
<802.11 autentifikācija> (<Atvērta sistēma>, <Koplietota atslēga>), <1. WEP atslēga>, <2. WEP atslēga>, <3. WEP atslēga>, <4. WEP atslēga>
<Drošīb. iestatījumi> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Šifrēšanas metode> (<Autom.>, <AES-CCMP>)
-
<Enerģ. taupīš. režīms>
<Izsl.>, <Iesl.>
-
<Savienojuma informācija>
<MAC adrese>: Rādīt tikai
<Bezvadu LAN statuss>: Rādīt tikai
<Jaunākā kļūdas informācija>: Rādīt tikai
<Kanāls>: Rādīt tikai
<SSID iestatījumi>: Rādīt tikai
<Drošīb. iestatījumi>: Rādīt tikai
<Enerģ. taupīš. režīms>: Rādīt tikai
-
<Tiešā savienojuma iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot tiešo savienojumu>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiešā savienojuma veids>
<Piekļuves punkta režīms>, <Wi-Fi Direct>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierīces nosaukums funkcijai Wi-Fi Direct>
<Ier.nos.(Wi-Fi Direct)>: Ierīces nosaukums
Settings/Registration Basic Information
<Laiks līdz tiešā savien. pārtraukšanai>
0 = Nav, no 1 līdz 30, līdz 60 min.
C
Settings/Registration Basic Information
<Piekļuves punkta režīma iestatījumi>
<Lietot pielāgotu SSID>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<SSID>: Ievadiet SSID
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot pielāgotu tīkla atslēgu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Tīkla atslēga>: Ievadiet tīkla atslēgu
C
Settings/Registration Basic Information
<Turēt iesp., ja nav nor. SSID/t. atsl.>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiešā savienojuma IP adreses iestatījumi>
192.168.22.1
C
Settings/Registration Basic Information
<Session Settings>*1
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15 līdz 150 min.
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Pakārtotās līnijas iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IP adreses iestatījumi>
<Automātiska piešķire>: <DHCP>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Piešķirt manuāli>
 <IP adrese>: <0.0.0.0>
 <Apakštīkla maska>: <0.0.0.0>
 <Vārtejas adrese>: <0.0.0.0>
A
Settings/Registration Basic Information
<Pārbaudīt iestatījumus>: Rādīt tikai
A
-
<Prioritārā līnija sak. ar mob. ierīcēm>
<Galvenā līnija>, <Pakārtotā līnija>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet draivera iestatījumi>
<Noteikt automātiski>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sakaru režīms>: <Daļējais duplekss>, <Pilnais duplekss>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet veids>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pašreizējais pārraides ātrums>: Rādīt tikai
C
Settings/Registration Basic Information
<MAC adrese>: Rādīt tikai
C
Settings/Registration Basic Information
<Pakārtotās līnijas iestatījumi>: <Ugunsmūra iestatījumi>: <IPv4 adrešu filtrs>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Izejošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (līdz 16 IPv4 adresēm), <Delete>
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Ievada porta numuru.
  <Delete>, <Add>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Pakārtotās līnijas iestatījumi>: <Sistēmas datu sakaru iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<DNS servera adrešu iestatījumi>
<Primārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<Starpniekservera iestatījumi>
<Lietot starpnieks.>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Servera adrese> (IP adrese vai FQDN)
C
Settings/Registration Basic Information
<Porta numurs>: No 1 līdz 80, līdz 65535
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikācijas iest.>
<Liet. starpnieks. aut.>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietotājvārds> (maks. 24 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Parole> (maks. 24 rakstzīmes)
<Apstiprināt> (maks. 24 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Atlasiet izmantojamo līniju>
<Galvenā līnija>, <Pakārtotā līnija>
C
Settings/Registration Basic Information
<Statiskās maršrutēšanas iestatījumi>
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Statiskās maršrutēšanas iestatījumi>
<Lietot statisko maršrutēšanu>: <Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>*1, <Delete>*1
-
<Reģistrēt>
<Destination Address>(<0.0.0.0>), <Gateway Address>(<0.0.0.0>)
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
A158-078