Sistēmas datu sakaru konfigurēšana

Šajā sadaļā aprakstītie iestatījumi ir nepieciešami, lai DNS nosaukuma atrises veikšanai un datu saziņai, izmantojot starpniekserveri, izmantotu pakārtoto līniju. Lai norādītu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
DNS servera adreses iestatīšanu un starpniekservera iestatījumus pakārtotajai līnijai var izmantot tikai noteiktiem sistēmas datu sakariem, piemēram, izmantojot pakārtoto līniju, lai piekļūtu programmaparatūras izplatīšanas serverim. Tos nevar izmantot parastam interneta savienojumam. Izmantojot DNS serveri vai starpniekserveri pakārtotajai līnijai lietojumam, kas nav sistēmas datu sakari, reģistrējiet ar pakārtoto līniju izmantojamās adreses un portu numurus galvenās līnijas iestatījumos.
Varat arī izveidot noteikta veida sistēmas datu sakarus ar galveno līniju.
1
Startējiet attālo interfeisu. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Network Settings] [Settings for System Data Communication].
4
Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
Pakārtotās līnijas DNS iestatīšana
1
Ievadiet DNS servera IP adresi [IPv4 DNS Settings] atbilstoši jūsu videi.
Pakārtotās līnijas starpniekservera iestatīšana
1
Atlasiet [Use Proxy].
2
Ievadiet starpniekservera adresi un porta numuru atbilstoši jūsu videi.
3
Lai izmantotu starpniekservera autentifikāciju, atlasiet [Use Proxy Authentication] un ievadiet lietotājvārdu un paroli.
Izmantojamās līnijas atlase
1
Atlasiet [Main Line] vai [Sub Line] opcijai [Select Line to Use].
Ja atlasāt <Galvenā līnija> opcijai <Atlasiet izmantojamo līniju>, iestatījumi opcijai <Galvenā līnija> tiek atspoguļoti iestatījumos <DNS servera adrešu iestatījumi> un <Starpniekservera iestatījumi>.
DNS iestatījumu veikšana
Starpniekservera iestatīšana
5
Noklikšķiniet uz [OK].
A158-032