Sistemos techniniai duomenys

Šiame skirsnyje pateikti gaminio sistemos techniniai duomenys. Tobulinant gaminį ar išleidus naują versiją, techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
Norėdami patikrinti šio gaminio pagrindinio įrenginio ir pasirinktinės įrangos techninius duomenis, žr. Aparatinės įrangos techniniai duomenys.

Funkcijų techniniai duomenys

Aparato naudojimo aplinka

A155-0AR