Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas

Jei spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas popieriaus formatas ir tipas neatitinka į universalųjį dėklą įdėto formato ir tipo, popierius gali įstrigti arba galima susidurti su kitomis spausdinimo problemomis.
1
Įdėkite popierių į universalųjį dėklą. Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą
Pasirodo ekranas, kuriame galima nurodyti popieriaus formatą ir tipą.
2
Nurodykite popieriaus formatą.
Apie <Nestand. formatas>
Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Nestand. formatas>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametrą atliekamų veiksmų skaičių. Be to, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis, gali būti rodomas klaidos pranešimas. <Pop. form. neatitik. nest. pop. ekr.>
Jeigu rodomas popieriaus dydis skiriasi nuo įdėto popieriaus dydžio, popierius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite popierių iš naujo.
Kai dedamas standartinio formato popierius
Pasirinkite popieriaus formatą dalyje <Pop. formatas>.
Kai dedamas pasirinktinio formato popierius
Įdėdami vokus
3
Pasirinkite popieriaus tipą.
Apie <Nestd.>
Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Nestd.>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametrą atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].
Norėdami peržiūrėti išsamius popieriaus tipo parametrus, pasirinkite <Detaliau> pasirinkite norimą peržiūrėti popieriaus tipą.
A155-011