Vartotojo instrukcija peržiūra

Šiame skyriuje aprašytos žymės, mygtukai, ekranai ir kiti Vartotojo instrukcija naudojami elementai. Įspėjimai ir perspėjimai taip pat pateikti dokumente „Svarbūs saugos nurodymai“, kuris pridedamas prie aparato. Peržiūrėkite šias instrukcijas.
Žymės
Perspėjimai dėl saugumo, apribojimų ir aparato naudojimo, naudingi patarimai bei kita informacija žymima toliau parodytomis žymėmis.
Nurodo įspėjimą dėl veiksmų, kurių tinkamai neatlikus gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus.
Nurodo atsargumo priemones, padedančias išvengti asmenų sužalojimo ir turto sugadinimo, neskaitant gaminio gedimo, dėl netinkamo aparato naudojimo. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos perspėjimus.
Nurodo veiksmą, kurio negalima atlikti. Įdėmiai perskaitykite šiuos elementus ir niekada nedarykite aprašytų veiksmų.
Nurodo svarbius eksploatavimo reikalavimus ir apribojimus, į kuriuos būtina visada atsižvelgti, kai aparatas naudojamas. Visada atkreipkite dėmesį į šiuos svarbius punktus, kad išvengtumėte trikčių, gedimų ar turto sugadinimo dėl netinkamo aparato naudojimo.
Nurodo operacijos paaiškinimą arba papildomus veiksmų paaiškinimus.
Nurodo naudingas funkcijas arba patarimus dėl darbo su aparatu.
Klavišai ir mygtukai
Valdymo skydelio klavišai ir kompiuterio ekrano mygtukai žymimi, kaip nurodyta toliau.
Tipas
Pavyzdys
Valdymo skydelio klavišai
Valdymo pulte rodomi parametrai
<Funkcijos parametrai>
<Atšaukti?>
Mygtukai ir kita tekstinė sąsaja, rodoma kompiuterio ekrane
[Nuostatos]
[OK]
//
, , ir  valdymo skydelyje naudojami pasirinkti tikslinius elementus parametruose, tačiau jų aprašas į Vartotojo instrukcija neįtrauktas. <XXXXX> pasirinkimo operacija naudojant arba ir paspaudžiant  yra nurodyta, kaip parodyta toliau Vartotojo instrukcija.
1
Pasirinkite <XXXXX>.
Ekranas
Atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą, šiame vadove naudojamų ekranų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų ekranų. Be to, spausdintuvo tvarkyklių ir programinės įrangos išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į versiją.
Iliustracijos
Vartotojo instrukcija naudojami paveikslėliai iš „LBP732Cdw“, nebent nurodyta kitaip.
A155-003