Jei negalima naudoti „AirPrint“

Jeigu „AirPrint“ naudoti negalima, bandykite šiuos sprendimus.
Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas. Jeigu aparatas ĮJUNGTAS, pirmiausia jį IŠJUNKITE, tada palaukite mažiausiai 10 sekundžių, vėl ĮJUNKITE ir patikrinkite, ar problema pašalinta.
Įsitikinkite, kad aparatas nerodo jokių klaidos pranešimų.
Įsitikinkite, kad „Apple“ įrenginys ir aparatas yra prijungti prie to paties LAN. Jei aparatas įjungtas, gali užtrukti kelias minutes, kol jis galės užmegzti ryšį.
Įsitikinkite, kad „Apple“ įrenginiuose įgalinta „Bonjour“.
Jei norite naudoti „AirPrint“ su įjungtu departamento ID valdymu, pasirinkite [Allow Printer Jobs with Unknown IDs].Skyriaus ID funkcijos naudojimas, siekiant valdyti spausdinimą naudojant kompiuterį
Spausdindami įsitikinkite, kad popierius įdėtas į aparatą ir kad aparate yra pakankamai dažų. „AirPrint“ ekrano rodymas
A155-04R