Spausdinimas iš atminties laikmenų (spausdinimas iš laikmenos)

Gali spausdinti atminties laikmenoje įrašytus failus tiesiogiai aparate, nenaudojant kompiuterio. Tai patogu, kai spausdinama atsinešus duomenis iš išorės arba kai spausdinami duomenys, atsinešti kartu į verslo susitikimą.
Atminties laikmenos naudojimas
Informacijos apie tinkamas atminties laikmenas ir laikmenų prijungimą / atjungimą ieškokite skirsnyje USB atminties įrenginio prijungimas.
Atminties laikmenos naudojimo instrukcijų ieškokite skirsnyje Atminties laikmenos naudojimas.
Atsižvelgiant į failo formatą, gali reikėti pasirinktinio gaminio. Pasirinktiniai sistemos priedai
A155-046