Parametrų / registracijos lentelė

Toliau nurodytus parametrus galima pasirinkti arba išsaugoti parametrų / registracijos ekrane:
Atsižvelgiant į prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, kai kurie parametrai gali būti nerodomi.
Atsižvelgiant į parametrus, kai kurie pakeitimai gali būti pritaikyti ne iš karto. Tokiu atveju būtina atlikti vieną iš toliau išvardytų veiksmų.
Ekrane pasirinkite <Taip>, šitaip patvirtindami, kad norite atlikti pakeitimus.
Pasirinkite <Taikyti par. keitim.> ekrane <Pagrindinis>.
Iš naujo paleiskite aparatą.
Gamina nurodyti skirtingus administratoriaus ir įprastų vartotojų parametrus, jie skiriasi priklausomai nuo administratoriaus nustatytų apribojimų.

Parametrų aprašymas

Aprašo kiekvieno parametrų / registracijos elemento funkcijas. Parametrai, kuriuos galima naudoti, skiriasi, priklausomai nuo vartotojo įgaliojimų ir naudojamo aparato. Parametro elementai ir vertės nurodytos po parametro aprašu. Numatytieji gamykliniai parametrai nurodyti paryškintais raudonais ženklais.

„Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)“

Elementas „Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)“ nurodomas prie kiekvieno parametrų / registracijos lentelėje esančio elemento. Reikšmės „Taip“ ir „Ne“ nurodo, ar parametrą galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja).

Funkcija „Importuoti viską“

Elementas „Funkcija „Importuoti viską““ nurodomas parametrų / registracijos lentelėje. Atsižvelgiant į tai, ar parametro elementas gali būti importuojamas kaip paketas, nurodomos reikšmės „A“, „B“, „C“, arba „Ne“. „A“, „B“ ir „C“ reiškia toliau nurodytus atvejus.

A atvejis

Visų parametrų importavimas į jūsų aparatą
Aparato parametrų informacijos atkūrimas, siekiant kurti atsargines kopijas.
Eksportavimas
Importavimas
Parametrų informacija

B atvejis

Visų parametrų importavimas į to paties modelio aparatą
Taikoma tos pačios serijos aparatams.
Eksportavimas
Parametrų informacija
Importavimas

C atvejis

Visų parametrų importavimas į skirtingo modelio aparatą
Taikoma modeliams, kurie palaiko paketinį importavimą.
Eksportavimas
Parametrų informacija
Importavimas

Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)

Šiame skirsnyje nurodoma, kurie parametrų / registracijos lentelės elementai atitinka „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paketinio importavimo funkcijos elementus. Neimportuojami / neeksportuojami elementai yra pažymėti ženklu „-“. Visų parametrų importavimas / eksportavimas
Toliau nurodyti elementai, kuriuos galima pasirinkti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paketinio importavimo funkcijai.
Elementai, kuriuos galima pasirinkti su paketinio eksportavimo funkcija
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Download Profile for Printer Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Authentication User Management
Security Policy Settings
AddOn Application Setting Information
A155-074