Opcions

Les funcions de l'equip es poden completar mitjançant la instal·lació d'opcions a l'equip.
Per obtenir més informació sobre equips opcionals relacionats amb el sistema, vegeu les Opcions del sistema.

Opcions disponibles

Cerca d'opcions segons les vostres finalitats

Per afegir calaixos de paper

És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
A14H-01K