Importació/exportació de les dades d'opcions

Les dades de l'equip com ara la informació d'opcions de l'usuari i valors de diverses opcions, es poden exportar i desar en un ordinador. Les dades exportades també es poden importar a l'equip des d'un ordinador. Les dades exportades des de l'equip es poden importar en una altra impressora o impressora multifunció Canon, fet que facilita la configuració de les opcions en un equip nou, com ara quan adquiriu un recanvi. Per obtenir més informació sobre els elements d'opció que es poden importar, vegeu Taula de Configuració/Desament. Quan importeu o exporteu, podeu especificar si cal importar o exportar totes les dades de l'equip o només dades concretes.
Designeu un administrador per gestionar les operacions
Designeu un administrador amb privilegis d'administrador per portar a terme operacions d'importació/exportació de dades. Quan les dades s'importen, les opcions de l'usuari, les opcions de xarxa i altres dades se sobreescriuen, fet que pot impedir que algunes funcions funcionin correctament o provocar problemes amb el funcionament de l'equip. Aneu amb compte quan importeu dades.
No apagueu l'equip fins que el procés d'importació o exportació hagi acabat.
Pot ser que aquest procés tardi uns minuts en finalitzar. No apagueu l'equip abans que el procés hagi acabat. Si ho feu, es poden produir pèrdues de dades o provocar un funcionament defectuós de l'equip.
No es poden dur a terme les funcions o els processos següents mentre s'importen o s'exporten dades:
Treballs d'impressió d'informes
Importació per lots/Exportació per lots
Processos d'actualització per a la funció Registrar/Actualitzar programari
Ús del tauler de control de l'equip
Ús de Remote UI (IU remota)
Inici del mode de repòs de l'equip
No es poden importar ni exportar dades mentre es duen a terme els processos i les funcions següents:
Treballs d'impressió d'informes
Importació per lots/Exportació per lots
Processos d'actualització per a la funció Registrar/Actualitzar programari
Procés d'apagada de l'equip
Consulta de codis d'error
No importeu ni exporteu en idiomes de visualització diferents
Si l'idioma de visualització de l'equip des del qual s'exporta i l'equip des del qual s'importa no coincideixen, els valors de les opcions es poden malmetre i provocar un funcionament defectuós de l'equip.
No editeu els fitxers exportats.
No obriu ni editeu els fitxers XML exportats, ja que podríeu fer que l'equip no funcionés bé.
Quan importeu en una impressora o impressores multifunció Canon que no sigui aquest equip
Pot ser que algunes opcions no s'importin. Taula de Configuració/Desament
Quan utilitzeu una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
Les opcions de la directiva de la seguretat només es poden importar si la contrasenya d'opcions de la directiva de seguretat de l'equip des del qual s'exporta coincideix amb la de l'equip al qual s'importa, o si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa. Si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa, la contrasenya configurada per a l'equip des del qual s'exporta es defineix a l'equip al qual s'importa.
A14H-06H