Impressió forçada de documents en l'equip

Per evitar deixar material imprès o filtracions accidentals d'informació, etc., l'equip pot configurar-se perquè no imprimeixi dades poc després de rebre-les d'un ordinador. Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada
En aquest cas, hauríeu d'utilitzar l'equip per imprimir les dades retingudes.
Quan transcorre cert temps abans que s'imprimeixin les dades retingudes, aquests s'esborren automàticament i no poden imprimir-se.
Els documents retinguts a l'equip es desen encara que l'equip estigui apagat.
Podeu modificar el temps de conservació de les dades retingudes. <Període d'emmagatzematge de treballs>
1
Seleccioneu <Imprimir> a la pantalla <Inici>. La pantalla <Inici>
2
Seleccioneu el document en <Tipus de treball> a la pantalla <Canviar llista treb.>.
3
Seleccioneu <Aplicar>.
4
Seleccioneu els documents a la pantalla <Seleccionar treball> i premeu .
Podeu seleccionar i imprimir fins a 100 documents a la vegada.
5
Seleccioneu <Aplicar>.
6
Seleccioneu <Iniciar impressió>.
La impressió comença.
Si voleu cancel·lar un treball d'impressió, seleccioneu el treball que voleu cancel·lar en <Treballs impresos> i feu clic a <Eliminar treball>. També podeu cancel·lar un treball d'impressió prement  (Aturar) al tauler de control i seleccionant el treball que voleu cancel·lar de la llista de treballs d'impressió.
Si premeu  (Monitor estat), podeu comprovar l'estat o l'historial d'impressió. Comprovació de l'estat i el registre d'impressió
Impressió automàtica en iniciar sessió
Si la funció d'impressió automàtica està activada, podeu configurar l'equip perquè imprimeixi automàticament els vostres propis documents retinguts quan us connecteu a ell. Impressió automàtica de documents retinguts en iniciar sessió
A14H-03Y