<Manteniment>

En aquesta secció es descriu com utilitzar la funció de neteja automàtica per a la unitat principal.
<Netejar rodet de pressió per a fixació>
<Estb>  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si el paper imprès està brut, executeu <Netejar rodet de pressió per a fixació>.
<Mode d'impressió de baix consum de tòner>
<Estb>  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si no teniu previst fer servir gaire tòner groc, establiu aquest paràmetre com a <On> abans d'instal·lar el cartutx de tòner d'aquest color.
<Controlar condensació detectada>
<Estb> <Ajust/Manteniment> <Manteniment>
Establiu si s'ha d'iniciar el procés d'eliminació de la condensació quan aquesta sigui detectada a l'interior de l'equip. Si aquest mode està establert en <On>, el procés d'eliminació de la condensació es portarà a terme automàticament. També podeu configurar l'equip perquè no restringeixi la impressió mentre suprimiu la condensació.
A14H-08X