User Management

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Authentication Management>
<Establiu contrasenya d’administrador>
(Màxim 32 caràcters)
C
Authentication User Management
<Establiu PIN d’administrador>
<Off>, <On>
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>: Introducció del PIN (màxim 7 dígits)
Prefixat: 7654321
<Opcions d'informació administrador sist.>
<ID i PIN d'administrador del sistema>, <Nom del administrador del sistema>, <Adreça de correu electrònic>, <Informació de contacte>, <Comentari>
C
Department ID Management Settings
Quan seleccioneu <ID i PIN d'administrador del sistema>:
<ID d'admdor. del sist.>: 7654321 (Màxim set dígits)
<PIN admdor. del sist.>: 7654321 (Màxim set dígits)
<Gestió d'ID de departaments>
<Off>, <On>
C
Department ID Management Settings
A14H-087