Kullanıcı Bilgilerini CSV Dosyasına Ekleme ve Düzenleme

Bu bölümde, alma veya aktarma için kullanılan bir CSV dosyasındaki her bir sütunun içeriği açıklanmaktadır. CSV dosyalarını düzenlerken bu bölüme bakın.
Ancak, belirli bir sütun için "Değişiklik Gerekli" bölümünde "Hayır" yazıyorsa o sütunun içeriğini değiştirmeyin.
Sütun Adı
Değişiklik Gerekli
Geçerli Karakterler
Geçersiz Karakterler
Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı ile Uyumluluk
Notlar
uid
Evet
1 - 32 karakter
Kontrol karakterleri, tek bayt boşluklar ve şu karakterler:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Alma sırasında girilmelidir.
password
Evet
ISO885915 karakter kümesinde 0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri
Dışarı aktarırken çıktı "********" (* x 8) şeklindedir.
Parola güncellenirken "********" silinir ve yeni parola ile değiştirilir. Ancak, değişiklikleri alırken, alanı belirtmeden (boş) bıraksanız bile, boş alanla üzerine yazılmaz, bunun yerine mevcut değer korunur.
Değişiklikler alınırken bu öğe atlanırsa, mevcut kullanıcı orijinal parolayı taşır.
pin
Hayır
-
-
-
Bu makineyle kullanılmaz.
cn
Evet
0 - 32 karakter
Kontrol karakterleri
Yok
cn;lang-ja;phonetic
Evet
0 - 32 karakter
Kontrol karakterleri
Bkz. "Notlar".
Ekran dili "Japonca" olarak ayarlanırsa "phonetic" olarak gösterilir.
mail
Evet
0 ila 256 alfasayısal karakter ve sembolün kombinasyonu
Kontrol karakterleri
Yok
avatorImgPath
Hayır
-
-
-
Bu makineyle kullanılmaz.
dept_id
Evet
En fazla yedi basamaktan oluşan bir sayı.
Tek bayt olmayan sayısal karakterler
Yok
dept_pin
Evet
En fazla yedi basamaktan oluşan bir sayı.
Tek bayt olmayan sayısal karakterler
Yok
roleName
Evet
0 - 32 karakter
Kontrol karakterleri, tek bayt boşluklar ve şu karakterler:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Bu öğe atlanırsa veya rol yönetiminde kayıtlı olmayan bir ad belirtilirse ilk rol ayarıyla değiştirilir.
accountExpires
Evet
Bkz. "Notlar".
Bkz. "Notlar".
YYYYAAGG biçimi. Alma sonrasında "235959" sayısı zaman olarak otomatik eklenir.
accountDisabled
Evet
1 veya 0
"1" (devre dışı bırak) veya "0" (etkinleştir) rakamlarına ek olarak herhangi bir karakter
Yok
group
Hayır
-
-
-
Bu makineyle kullanılmaz.
createDate
Evet
Bkz. "Notlar".
Bkz. "Notlar".
-
(N/A)
Aktarma sırasında "TYYYYAAGGssddsnsnmmm" biçiminde çıkarılır. ("T" harfi metnin bozulmasını önlemek için eklenir.)
Alma sırasında bilgileri aşağıdaki biçimlerden birinde girin.
YYYYAAGGssddsnsnmmm
TYYYYAAGGssddsnsnmmm
YYYYAAGG
TYYYYAAGG
Bu öğeyi atlarsanız, yeni kullanıcıların kayıt tarih ve saati olarak alma işleminin tarih ve saati kullanılır. Mevcut kullanıcılar için ilk kayıt tarihi ve saati taşınır.
lastLoginDate
Evet
Bkz. "Notlar".
Bkz. "Notlar".
-
(N/A)
Kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat kaydedilir.
Aktarma sırasında "TYYYYAAGGssddsnsnmmm" biçiminde çıkarılır. ("T" harfi metnin bozulmasını önlemek için eklenir.)
Alma sırasında bilgileri aşağıdaki biçimlerden birinde girin.
YYYYAAGGssddsnsnmmm
TYYYYAAGGssddsnsnmmm
YYYYAAGG
TYYYYAAGG
Bir kullanıcının oturum açıp açmadığını ve otomatik kullanıcı silme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.
Bu öğeyi atlarsanız kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat yeni kullanıcılar için boş bırakılır. Mevcut kullanıcılar için, kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat kaydedilir.
dc
Hayır
0 - 32 karakter
Kontrol karakterleri
-
(N/A)
Değiştirilemez. Aşağıdaki kullanıcılar için otomatik olarak atanır.
Sunucu kimlik doğrulamasından sonra kaydedilen kullanıcılar
uuid
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Kullanıcı kaydı sırasında otomatik olarak atanır.
sdl_digest
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
uac_advbox_digest1
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
uac_advbox_digest2
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
pin_digest
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. PIN kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
server_user_flg
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Bu, sunucu kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra kaydedilen kullanıcı için bir kimlik bayrağıdır.
server_user_gp_key
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Bu, sunucu kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra kaydedilen kullanıcının ait olduğu gruptur.
server_user_gp_value
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Bu, sunucu kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra kaydedilen kullanıcının ait olduğu gruptur.
non_expire_password
Evet
1 veya 0
"1" (etkin) veya "0" (devre dışı) dışındaki herhangi bir karakter
Bu öğe girilmezse "0" (devre dışı) yansıtılır.
next_password_change_required
Evet
1 veya 0
"1" (etkin) veya "0" (devre dışı) dışındaki herhangi bir karakter
Bu öğe girilmezse "0" (devre dışı) yansıtılır.
CharSet
-
-
-
-
UTF8 için sütun satırına "CharSet:UTF8" yazılır.
Dosyanın başlangıcındaki satır, sütun satırıdır.
Öğeler sırayla görünmeyebilir.
CSV dosyaları tarafından desteklenen kodlamalar UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 ve Korece dilleridir.
Aşağıdaki koşullar geçerliyse aktarılan CSV dosyalarındaki metin dizelerinin başında ve sonunda "[" ve "]" bulunur. Bir CSV dosyası düzenlenirken ve aşağıdaki koşulları yerine getiren yeni metin dizeleri eklenirken, söz konusu metin dizelerinin başına ve sonuna "[" ve "]" koyun.
"0" ile başlayan sayılar
12 basamaktan büyük sayılar
Başında ve sonunda "[" ve "]" bulunan metin dizeleri
A15U-055