Güvenlik Önlemlerini Uygulama

Önemli verilerin makineye kaydedilip bilgilerin makine üzerinden paylaşılması makinenin daha verimli kullanılmasını sağlar. Bilgi varlığı olarak makinenin sunduğu değeri de yükseltir.
Makine bilgi sızmalarını önleme, yetkisiz erişime engel olma ve gizli bilgileri koruma gibi güvenliği geliştirmeye yönelik çeşitli fonksiyonlar sağlar.
Bu güvenlik fonksiyonlarını birlikte kullanmak makineyi güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar.
A15U-0A6