Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
<Çıktı Raporu> *1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çıktı Raporu>
<Yazdır>
Evet
Hayır
-
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Ağ Bağlantısını Onayla>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ağ Bağlantısını Onayla>
<Kapalı>, <Açık>
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TCP/IP Ayarları>: <IPv4 Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4 Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IP Adresi Ayarları>
<Otomatik Al>
 <Protokol Seç>: <Kapalı>, <DHCP>
 <Oto IP>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Manüel Olarak Al>
 <IP Adresi>: IP adresini girin.
 <Altağ Mask.>: IP adresini girin.
 <Ağ Geçidi Adresi>: IP adresini girin.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ayarları Kontrol Et>
 <IP Adresi>: Yalnızca görüntü
 <Altağ Mask.>: Yalnızca görüntü
 <Ağ Geçidi Adresi>: Yalnızca görüntü
Evet
C*2
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<Ana Bilgisayar Adını Elde Et>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Sunucusu Adresi Al>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alan Adını Al>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<POP Sunucusu Adresi Al>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Adres Alınamadığında DHCP Sunucusundan En Son Alınan Adresi Sağla>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Ayarları>*1
<Ana Makine Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı basamağını temsil eder.)
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alan Adı>: Etki alanı adını girin.
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Dinamik Güncellemesi Gerçekleştir>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<PING Komutu>
<PING Komutu>: <0.0.0.0>
Hayır
Hayır
-
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
*2
<IP Adresi> "A" kategorisine alınmıştır.
<TCP/IP Ayarları>: <IPv6 Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv6 Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Durum Bilgisiz Adres Kullan>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Manüel Adres Kullan>*1: <Kapalı>, <Açık>
<Açık> seçildiğinde:
<IP Adresi>(IPv6 Adresi (Maksimum 39 karakter))
<Önek Uzunluğu>: 1 - 64 - 128
<Varsayılan Yönlend. Adr.> (maksimum 39 karakter)
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DHCPv6 Kullan>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sadece Durm Blgisi Olan Adres Önekini Al>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<DNS Sunucusu Adresi Al>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alan Adını Al>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Ayarları>*1
<Birincil DNS Sunucusu Adresi>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İkincil DNS Sunucusu Adresi>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv4 ile Aynı Ana Bilgisayar/Alan Adı Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ana Makine Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı basamağını temsil eder.)
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alan Adı>: Etki alanı adını girin.
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DNS Dinamik Güncellemesi Gerçekleştir>: <Kapalı>, <Açık>
<Açık> seçildiğinde:
<Durum Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet>: <Kapalı>, <Açık>
<Manüel Adresi Kaydet>: <Kapalı>, <Açık>
<Durum Bilgisi Bulunan Adresi Kaydet>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>: <DNS Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
<Birincil DNS Sunucusu>: IP adresini girin.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İkincil DNS Sunucusu>: IP adresini girin.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<mDNS Ayarları>
<IPv4 mDNS Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<mDNS Adı> (En fazla 63 karakter)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv6 mDNS Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<mDNS içn IPv4 Adı Klln>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kapalı> seçildiğinde:
<mDNS Adı> (maksimum 63 karakter)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TCP/IP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<LPD Baskı Ayarları>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<LPD İlan Sayfası Çıkar>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alım Zamanaşımı>*1: 1 ila 5 - 60 (dk.)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<RAW Baskı Ayarları>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<Çift Yönlü İletişim>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alım Zamanaşımı>*1: 1 ila 5 - 60 (dk.)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SNTP Ayarları>
<SNTP kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sorgulama Aralığı>*1: 10 ila 1440 - 2880 dak.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<NTP Sunucu Adresi>*1: (IP Adresi veya Ana Makine Adı)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<FTP Baskı Ayarları>
<FTP Yazdırma Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Adı>: guest
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Parola>: 7654321
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<FTP Bskı İşi. Ad. Göstrmk İçn UTF-8 Klln>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<WSD Ayarları>
<WSD Baskı Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<WSD Göz Atma Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPP Baskı Ayarları>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<TLS Kullanılırken İzin Ver>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kimlik denetimi kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Multicast Discovery Ayarları>
<Yanıt>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kapsam Adı>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Uyku Modu Bildirim Ayarları>*1
<Bildir>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>: 1 ila 11427 - 65535
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Geçiş Yapılacak Yönlendirici Sayısı>: 0 ila 3 - 254
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Bildirim Aralığı>: 60 ila 600 - 65535 san.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<HTTP Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TLS Ayarları>*1
<Anahtar ve Sertifika Ayarları>
<Kullanın>
Evet
Hayır
-
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Vekil Adı)>, <Sert. Doğrula>)
Evet
Hayır
-
<Anahtar Kullanımı> (Anahtar çiftinin ne için kullanıldığını görüntüler)
Evet
Hayır
-
<İzin Verilen Sürümleri Belirle>
<Maksimum Sürüm>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Minimum Sürüm>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Algoritma Ayarları>
Şifreleme Algoritması
 <AES-CBC (256-bit)>: <Kapalı>, <Açık>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Kapalı>, <Açık>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Kapalı>, <Açık>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Kapalı>, <Açık>
 <3DES-CBC>: <Kapalı>, <Açık>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Anahtar Değişimi Algoritması
 <RSA>: <Kapalı>, <Açık>
 <ECDHE>: <Kapalı>, <Açık>
 <X25519>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
İmza Algoritması
 <RSA>: <Kapalı>, <Açık>
 <ECDSA>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
HMAC Algoritması
 <SHA1>: <Kapalı>, <Açık>
 <SHA256>: <Kapalı>, <Açık>
 <SHA384>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Proxy Ayarları>
<Proxy Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sunucu Adresi> (IP Adresi veya FQDN)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>: 1 ila 80 - 65535
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Aynı Alan Adında Proxy>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kmlk Doğrulama Ayarlrı>: <Proxy Kml. Dğr. Kullan>(<Kapalı>, <Açık>), <Kullanıcı Adı> (maksimum 24 karakter), <Parola> (maksimum 24 karakter)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğ Yntm Modndykn Kml Doğ Bil Dğrula>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>: <IPSec Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPSec Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İlkesiz Paketleri Al>*1
<İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>: <IPSec Ayarları>: <IPSec Politika Listesi>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPSec Politika Listesi>
<Yeni IPSec İlkesi Kaydet>, <Sil>, <Önceliği Yükselt>, <Önceliği Düşür>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kayıt Politikası>
<İlke Adı> (maksimum 24 karakter), <İlke Açk/Kpl> (<Kapalı>, <Açık>), <AES Anaht Uzunluğu İçin Sadece 256-bite İzin Ver> (<Kapalı>, <Açık>), <Seçici Ayarları>, <IKE Ayarları>, <IPSec Ağ Ayarları>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Seçici>
<Yerel Adres Ayarları> (<Tüm IP adresleri>, <IPv4 Adresi>, <IPv6 Adresi>, <IPv4 Manüel Ayarları>, <IPv6 Manüel Ayarları>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv4 Manüel Ayarları> (<Tek Adres>(<İlk Adres>), <Aralık Adresi>(<İlk Adres>, <Son Adres>), <Alt Ağ Ayarları>(<İlk Adres>, <Alt Ağ Ayarları>))
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv6 Manüel Ayarları> (<Tek Adres> (<İlk Adres>), <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<İlk Adres>, <Önek Uzunluğu>))
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Önek Uzunluğu> (1 ila 64 - 128)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Uzak Adres Ayarları> (<Tüm IP adresleri>, <Tüm IPv4 adresleri>, <Tüm IPv6 adresleri>, <IPv4 Manüel Ayarları>, <IPv6 Manüel Ayarları>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv4 Manüel Ayarları>(<Tek Adres>(<İlk Adres>), <Aralık Adresi>(<İlk Adres>, <Son Adres>), <Alt Ağ Ayarları>(<İlk Adres>, <Alt Ağ Ayarları>))
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv6 Manüel Ayarları> (<Tek Adres> (<İlk Adres>), <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<İlk Adres>, <Önek Uzunluğu>))
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Önek Uzunluğu> (1 ila 64 - 128)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Ayarları> (<Port Numarası ile Belirle>, <Servis Adı ile Belirle>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası ile Belirle> (<Yerel Port> (<Tüm Portlar>, <Tek Port>), <Uzak Port> (<Tüm Portlar>, <Tek Port>))
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Tek Port> (1 - 65535)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Servis Adı ile Belirle>
<SMTP Alım>: <Kapalı>, <Açık>
<SMTP İlt>: <Kapalı>, <Açık>
<POP3>: <Kapalı>, <Açık>
<LPD>: <Kapalı>, <Açık>
<RAW>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IKE>
<IKE Modu>: <Ana>, <Agresif>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Geçerlilik>: 1 ila 480 - 65535 dak.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğrulama Yöntemi>: <Önc. Pylşt. Anht. Yönt.> (<Paylaşılan Anahtar Ayarları>), <Dijital İmza Yöntemi> (<Anahtar ve Sertifika>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar ve Sertifika>:
<Kullanın>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar ve Sertifika>:
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Vekil Adı)>, <Sert. Doğrula>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar ve Sertifika>: <Anahtar Kullanımı> (Anahtar çiftinin ne için kullanıldığını görüntüler)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması> (<Oto>, <Manüel Ayarlar>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Manüel Ayarlar>
<Kiml. Doğrulama>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 ve SHA2>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Şifreleme>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC ve AES-CBC>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<DH Grubu>
<Grup 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPSec Ağı>
<Geçerlilik>
<Zaman>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde: (1 - 480 - 65535dak.)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Geçerlilik>
<Boyut>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde: (0 - 1 - 65535 MB)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<PFS>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Oto>, <Manüel Ayarlar>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Manüel Ayarlar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<ESP> Ayarlar:
<ESP Kml Doğrulaması>: <SHA1>, <BOŞ>
<ESP Şifreleme>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC ve AES-CBC>, <BOŞ>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<ESP (AES-GCM)> Ayarlar: Yok
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<AH (SHA1)> Ayarlar: Yok
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Bağlantı Modu>: <Aktar> (yalnızca ekran)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<TCP/IP Seçenek Ayarları>*1
<Pencere Ölçeği Seçeneğini Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MTU Boyutu>: 600 - 1500 bayt (600-1500)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<SNMP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<SNMPv1 Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Özel Topluluk Kullan>*1
<Özel Topluluk Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk Adı 1'i Kullan>*1
<Topluluk Adı 1'i Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk İsmi>: public
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk Adı 2'yi Kullan>*1
<Topluluk Adı 2'yi Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk İsmi>: public2
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SNMPv3 Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Yönetici Ayarları>*1
<Yönetici Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
<Kullanıcı Adı>: Yalnızca ekran
<MIB Erişim İzni>: Yalnızca ekran
<Güvenlik Ayarları>: Yalnızca ekran
<Kml Doğrulama Algoritması>: Yalnızca ekran
<Şifreleme Algoritması>: Yalnızca görüntü
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. ile Aynı Parolayı Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Parolayı Ayarla/Değiştir>: <Kapalı>, <Açık>
<Anahtar Şifre>: Parolayı girin.
<Onayla>: Parolayı girin.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Ayarları>*1
<Kull. Açk/Kpl>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydet> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcıyı Düzenle> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sil>
Evet
Hayır
-
<Ana Bilgisayardan Yazıcı Yönetim Bilgilerini Al>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Ana Bl. Kynklrı MIB'sni RFC2790'a Frmtla>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ana Bl. Kynklrı MIB'sni RFC2790'a Frmtla>
<Kapalı>, <Açık>
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Atanan Port Ayarları>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Atanan Port Ayarları>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
<Mod 1>, <Mod 2>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Paralel Al>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Paralel Al>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Başlngıçtaki Bağlntı İçin Bekleme Süresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Başlngıçtaki Bağlntı İçin Bekleme Süresi>
0 - 300 san.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Otomatik Algılama>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İletişim Modu>: <Yarı Çift Yönlü>, <Tam Çift Yönlü>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ethernet Türü>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Mevcut İletim Hızı>: Yalnızca Görüntü
Evet
Hayır
-
<MAC Adresi>: Yalnızca görüntü
Evet
Hayır
-
<IEEE 802.1X Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IEEE 802.1X Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oturum Açma Adı> *1
Oturum Açma Adı
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucu Sertifikasını Doğrulayn>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucusu Adını Doğrula
>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucusu Adı>*1
Kml Doğr. Sunucusu Adı
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TLS Kullan>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar ve Sertifika>*1
<Kullanın>
Evet
Hayır
-
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Vekil Adı)>, <Sert. Doğrula>)
Evet
Hayır
-
<Anahtar Kullanımı> (Anahtar ve Sertifika)
Evet
Hayır
-
<TTLS Kullan>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TTLS Ayarları (TTLS Protokolü)>: <MSCHAPv2 Kullan>, <PAP Kullan>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<PEAP Kullan>*1
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kull. Adı Olrk Otrm Açma Adını Kullan>*1
<Kapalı>, <Açık>,
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Adı> *1
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının adı
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Parola>*1
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının parolası
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IPv4 Adres Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres>, <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres), <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv4 Adresi ICMP Ayarları>*1
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IPv6 Adres Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres), <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres), <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IPv6 Adresi ICMP Ayarları>*1
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <MAC Adresi Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Ekle> (En çok 100 Mac adresi), <Düzenle>, <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Ekle> (En çok 100 Mac adresi), <Düzenle>, <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IP Adresi Blok Kaydı>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Adresi Blok Kaydı>
<Tarih/Saat>, <Tür>, <IP Adresi>, <Port Numarası>, <Sonuç>
Evet
Hayır
-
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Mopria Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Mopria Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<AirPrint Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
<Açık> seçildiğinde:
<Yazıcı Adı>*1: Yazıcı Adını girin
<Konum>*1: Konumu girin
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Konum Bilgileri>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Konum Bilgileri>
<Otomatik Al>
Evet
Hayır
-
<Enlem>: Enlemi belirtin.
Evet
Hayır
-
<Boylam>: Boylamı belirtin.
Evet
Hayır
-
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<IPP'yi Her Yerde Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPP'yi Her Yerde Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Universal Print Ayarları>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Temel Ayarlar>
<Universal Print Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sunucu Sertifikasını Doğrula>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğrulama Öğelerine CN ekle>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Yazıcı Adı>
OIP_PRINTER
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Uygulama Kimliği>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Azure Active Directory Kimlik Doğrulama URL'si>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Azure Active Directory Kayıt URL'si>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kayıt Durumu>
<Kayıt URL'si>
<Kayıt Kodu>
Evet
-
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Arabirim Seçin>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Arabirim Seçin>
<Kablolu LAN>, <Kablosuz LAN>, <Kablolu LAN + Kablolu LAN>, <Kablolu LAN + Kablosuz LAN>
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kablosuz LAN Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<WPS Basmalı Düğme Modu>
<WPS PİN Kodu Modu>
<SSID Ayarları>
<Erişim Noktası Seç>: Listeden seçin.
Hayır
Hayır
-
WEP kimlik doğrulaması: (<WEP Anah. (5-26 Krkt.)>: WEP anahtarını girin
Hayır
Hayır
-
WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE kimlik doğrulaması: <Şifreleme Anahtarı>: Parolayı girin.
Hayır
Hayır
-
<Manüel Gir>: SSID'yi girin.
Hayır
Hayır
-
<Güvenlik Ayarları>: <Hiçbiri>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Hayır
Hayır
-
<Güvenlik Ayarları> (<WEP>)
<802.11 Kimlik Doğrulaması>, (<Açık Sistem>, <Paylş. Anaht.>), <WEP Anahtarı 1>, <WEP Anahtarı 2>, <WEP Anahtarı 3>, <WEP Anahtarı 4>
<Güvenlik Ayarları> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Şifreleme Yöntemi> (<Oto>, <AES-CCMP>)
Hayır
Hayır
-
<Güç Tasarrufu Modu>
<Kapalı>, <Açık>
Hayır
Hayır
-
<Bağlantı Bilgileri>
<MAC Adresi>: Yalnızca Ekran
<Kablosuz LAN Durumu>: Yalnızca Ekran
<En Son Hata Bilgisi>: Yalnızca Ekran
<Kanal>: Yalnızca Ekran
<SSID Ayarları>: Yalnızca Ekran
<Güvenlik Ayarları>: Yalnızca Ekran
<Güç Tasarrufu Modu>: Yalnızca Görüntü
Evet
Hayır
-
<Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğrudan Bağlantı Tipi>
<Erişim Noktası Modu>, <Wi-Fi Direct>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>
<Chz Adı (Wi-Fi Direct)>: Cihaz Adı
Evet
Hayır
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğr. Bağlantı Sonlandırmaya Kadar Süre>
0 = Yok, 1 - 30 - 60 dk.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
<Özel SSID Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<SSID>: SSID'i girin
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Özel Ağ Anahtarını Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<Ağ Anahtarı>: Ağ anahtarını girin
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Etkin Tut>
<Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğrudan Bağlantı IP Adresi Ayarları>
192.168.22.1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oturum Ayarları>*1
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak UI'ye Giriş Yaptıktan Sonra Zamanaşımı>
15 - 150 dak.
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Alt Hat Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Adresi Ayarları>
<Otomatik Al>: <DHCP>, <Kapalı>
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Manüel Olarak Al>
 <IP Adresi>: <0.0.0.0>
 <Altağ Mask.>: <0.0.0.0>
 <Ağ Geçidi Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ayarları Kontrol Et>: Yalnızca görüntü
Hayır
A
-
<Mobil Cih. İletişim İçin Öncelik Hattı>
<Ana Hat>, <Alt Hat>
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Otomatik Algılama>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İletişim Modu>: <Yarı Çift Yönlü>, <Tam Çift Yönlü>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ethernet Türü>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Mevcut İletim Hızı>: Yalnızca görüntü
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MAC Adresi>: Yalnızca görüntü
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Alt Hat Ayarları>: <Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IPv4 Adres Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres), <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Varsayılan Politika>*1: <İzin Ver>, <Reddet>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İstisna Adresler>*1: <Yeni Kaydet> (En çok 16 IPv4 adres), <Sil>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydedilecek Adres>*1
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası Belirle>*1: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>*1: Port numarasını girin.
 <Sil>, <Ekle>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Alt Hat Ayarları>: <Sistem Verisi İletişim Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
<Birincil DNS Sunucusu>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İkincil DNS Sunucusu>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Proxy Ayarları>
<Proxy Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sunucu Adresi> (IP Adresi veya FQDN)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Port Numarası>: 1 ila 80 - 65535
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kmlk Doğrulama Ayarlrı>
<Proxy Kml. Dğr. Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Adı> (En fazla 24 karakter)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Parola> (maksimum 24 karakter)
<Onayla> (maksimum 24 karakter)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanılacak Hattı Seçin>
<Ana Hat>, <Alt Hat>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Statik Yönlendirme Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Statik Yönlendirme Ayarları>
<Statik Yönlendirme Kullan>: <Kapalı>, <Açık>
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydet>*1, <Sil>*1
Evet
Hayır
-
<Kaydet>
<Hedef Adresi>(<0.0.0.0>), <Ağ Geçidi Adresi>(<0.0.0.0>)
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1
Bu ayar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
A15U-078