הפעלה בסיסית

אף כי הפונקציות וההגדרות שונות זו מזו, שיטות ההפעלה של הלחצנים המוצגים במסך וההליך לבחירת פריטים הינם זהים. סעיף זה מתאר את שיטות ההפעלה עבור לחצנים המוצגים לעיתים קרובות במסך, וכן את אופן בחירת הפריטים.
שימוש ב-/
גלילת המסך
פס הגלילה מוצג בצד ימין של המסך כאשר המסך לא יכול להכיל את כל המידע. אם פס הגלילה מוצג, השתמש במקשים  /  כדי לגלול למעלה או למטה. הבחירה תהפוך את צבעי הטקסט והרקע של הפריטים השונים.
שינוי ערכי הגדרה
השתמש במקשים  /  כדי להזין ערכים. אם מוצג בפינה העליונה משמאל של המסך, ניתן להזין ערכים באופן ישיר באמצעות מקשי הספרות. הזנת תווים
ערכיך המופיעים ב-( ) המוצגים מתחת לתיבת ההזנה מציינים את טווח הערכים שניתן להזין.
שימוש ב-/
המשך למסך הבא/חזרה למסך הקודם
לחץ על  כדי להמשיך למסך הבא. לחץ על  כדי לחזור למסך הקודם.
ניתן גם להמשיך למסך הבא על-ידי לחיצה על , ולחזור למסך הקודם על-ידי לחיצה על  (הקודם).
שינוי ערכי הגדרה
השתמש במקשים  / כדי לכוונן את קנה המידה של המחוון.
הזזת הסמן
הזן טקסט וערכים באמצעות  / . הזנת תווים
שימוש ב-
לחץ על  כדי להחיל הגדרה.
שימוש במקשי הספרות
הזן טקסט וערכים באמצעות מקשי הספרות. הזנת תווים
תוכל לשנות מגוון הגדרות הקשורות לתצוגה, כגון שפת התצוגה: <Display Settings>
תוכל להחליף את המסך שמוצג אוטומטית כאשר המכשיר אינו פעיל למשך פרק זמן שהוגדר: <Function After Auto Reset>
תוכל לשנות מגוון הגדרות הקשורות לנגישות, כגון מהירות הגלילה: <Accessibility>
A150-039