החלפת השפה המוצגת

ניתן לשנות את השפה המוצגת במסך.
1
בחר באפשרות <Set> במסך <Home>. המסך <Home>
2
בחר <Preferences>‏ <Display Settings>‏ <Language>.
3
בחר שפה מתוך הרשימה.
A150-03H