טעינת נייר

סעיף זה מסביר כיצד לטעון את הנייר המשמש להדפסה. ניתן לבדוק חלק זה לצורך קבלת מידע לגבי אופן ציון גודל הנייר והסוג של הנייר הטעון.

טעינת הנייר

פרק זה מתאר כיצד לטעון את הנייר למגירה ולמגש רב תכליתי.

קביעת גודל וסוג הנייר

חלק זה מתאר כיצד לציין את גודל הנייר וסוג הנייר שהוטען למקור הנייר.
A150-00L