שימוש ב-‏מדריך למשתמש

ה- ‏מדריך למשתמש הוא מדריך שניתן לראותו דרך המחשב או הטלפון החכם, וכו'. סעיף זה מתאר את פריסת המסך של ה- ‏מדריך למשתמש וכיצד להציג את ה- ‏מדריך למשתמש. הוא גם מתאר כיצד לקבוע הגדרות לתצוגת ה- ‏מדריך למשתמש.

פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

סעיף זה מסביר את פריסת מסך ה- ‏מדריך למשתמש וכיצד להשתמש בלחצנים המוצגים על המסך. פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

הצגת ‏מדריך למשתמש

חלק זה מתאר מה עליכם להכיר בזמן הצפייה ב ‏מדריך למשתמש, iכולל המשמעות של הסמלים המשמשים ב‏מדריך למשתמש וכיצד הלחצנים בלוח הבקרה ובמסך המחשב מיוצגים ב-‏מדריך למשתמש. הצגת ‏מדריך למשתמש

הגדרת התצוגה של ה- ‏מדריך למשתמש

ניתן לשנות את גודל התווים של ה- ‏מדריך למשתמש ולשנות את פריסת המסך כך שתתאים למכשיר שמשמש להצגת ה- ‏מדריך למשתמש. הגדרת תצוגה במדריך
אם אין באפשרותך להציג את המדריך בתבנית PDF, יש להוריד את תכנת Adobe Acrobat Reader מהאתר של חברת Adobe Systems (‏/https://get.adobe.com/reader).
כיצד למצוא את הנושא שאתה מחפש
חיפוש בתוכן
תוכל למצוא את הדף שאתה מחפש על-ידי בחירת הנושא מתוכן העניינים בצד השמאלי של המסך.
חיפוש לפי מילת מפתח
בצע חיפוש על-ידי הזנה של מילת מפתח, כגון "מעטפה" או "מחסנית טונר", והדפים המכילים את מילת המפתח יופיעו. מתוצאות אלה, תוכל למצוא את הדף שאתה מחפש. ניתן גם להזין צירופי מילים, כגון "התחברות לרשת". חיפוש מילות המפתח תומך גם בערך הבוליאני AND, לחיפוש של מילות מפתח מרובות. לפרטים אודות מסך החיפוש ואופן העבודה עם המסך, ראה חיפוש.
A150-001