הדפסת דוחות ורשימות

באפשרותך להדפיס דוחות ורשימות של מספר סוגי מידע, כגון מצב החומרים המתכלים, היסטוריית ההדפסה וההגדרות.
למידע נוסף על הדוחות והרשימות, עיין ב-<Output Report> וב-Output Report.
A150-071