חיבור למכשירים ניידים

ישנן שתי שיטות לחיבור מכשירים ניידים למכשיר, "חיבור דרך נתב LAN אלחוטי" ו"חיבור ישיר". Sבחר את שיטת ההתחברות בהתאם לסביבת התקשורת והמכשיר שבו אתה משתמש.
ביצוע תקשורת עם מכשירים ניידים מתוך <Mobile Portal> (המסך <Home>). באפשרותך לאמת מכאן את הפרטים של מכשירים ניידים מחוברים וכו'.

חיבור באמצעות נתב LAN אלחוטי

למידע על אופן החיבור של מכשיר נייד לנתב LAN אלחוטי, עיין במדריכים המצורפים למכשירים אלו, או צור קשר עם היצרן.
התחבר למכשיר באמצעות נתב LAN חוטי או נתב LAN אלחוטי. הגדרת סביבת הרשת
אם מחברים התקן נייד למכשיר באמצעות נתב LAN אלחוטי, ניתן לאשר את פרטי המכשיר במסך <Device Name/IP Address> על-ידי בחירה באפשרות <Mobile Portal> (המסך <Home>)‏ <Display Device Name/IP Address>.
אם ההגדרה <Use Direct Connection> מוגדרת לאפשרות <On>, ניתן לאשר את פרטי המכשיר במסך <Device Name/IP Address> על-ידי בחירה באפשרות <Mobile Portal> (המסך <Home>)‏ LAN Connection <Display Device Name/IP Address>.

התחברות ישירה

חבר מכשיר נייד ישירות למכשיר באופן אלחוטי באמצעות LAN אלחוטי. ניתן להתחבר מיד למכשיר באופן אלחוטי גם מחוץ לסביבת LAN אלחוטית. התחברות ישירה
A150-04F