מסך ההדפסה

בעת בחירה ב-<Print> במסך ה-<Home> בלוח הבקרה, מוצג המסך <Switch Job List>. במסך זה, באפשרותך לסנן מסמכים מאוחסנים בהתאם לסוג העבודה ולמצב המדפסת.
אם תבחר <Apply> במסך <Switch Job List>, תוכל לבחור מסמכים במסך <Select Job>. ניתן להדפיס או למחוק את המסמכים שנבחרו.

המסך <Switch Job List>

<Job Type>

בחר את סוג המסמכים המוצגים ברשימה.
<Personal>: מציג את המסמכים של משתמש שהתחבר
‎<Shared>‎: מציג את המסמכים המאוחסנים בתנאים ספציפיים
*המסמכים שנמצאים תחת <Shared> מוצגים וזמינים להדפסה עבור כל המשתמשים.
<Group>: מציג את המסמכים תחת אותו מזהה מחלקה של המשתמש שהתחבר.
<Group> זמינה רק בעת שימוש באימות כרטיס IC.

<Print Status>

בחר את מצב העבודה המוצג ברשימה מתוך <Jobs to Be Printed> ו-<Jobs Printed>.

המסך <Select Job>

<Select All>/<Clear Selection>

אם תלחץ על <Select All> ללא בחירת מסמך, כל המסמכים ברשימה ייבחרו.
אם תלחץ על <Clear Selection> לאחר בחירת מסמכים, כל הבחירה תבוטל.

רשימת מסמכים

המסמכים הבאים מוצגים ברשימה.
מאוחסנים
הדפסה מאובטחת
הדפסה מאובטחת באמצעות הצפנה
בעת בחירת מסמך, מתווסף סימן ביקורת.
ניתן לבחור עד 100 מסמכים בו-זמנית.

המסך <Select Operation>

<Start Printing>

מתחיל להדפיס מסמכים נבחרים.

<Delete Job>

מחיקת המסמכים שנבחרו.
A150-041