קביעת תצורת תקשורת נתוני מערכת

ההגדרות המתוארות בחלק זה דרושות לשימוש בקו המשני לצורך ביצוע זיהוי שמות של DNS ותקשורת נתונים דרך שרת Proxy. הרשאות מנהל מערכת דרושות כדי לקבוע הגדרות אלה.
ניתן להשתמש בהגדרת כתובת שרת ה-DNS ובהגדרות Proxy עבור הקו המשני רק עבור תקשורת מערכת נתונים מסוימת, כגון שימוש בקו המשני כדי לגשת אל שרת הפצת קושחה. לא ניתן להשתמש בהן לחיבור אינטרנט רגיל. בעת השימוש בשרת DNS או בשרת Proxy עבור הקו המשני לצורך יישומים מלבד תקשורת נתוני מערכת, רשום את הכתובות ואת מספר היציאות המיועדות לשימוש עם הקו המשני בהגדרות של הקו הראשי.
אתה יכול גם לבצע סוגים מסוימים של תקשורת נתונים מערכתית עם הקו הראשי.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏ [Settings for System Data Communication].
4
ציין את ההגדרות הנחוצות.
הגדרת שרת ה-DNS של הקו המשני
1
הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS תחת [IPv4 DNS Settings], בהתאם לסביבה שלך.
הגדרת שרת ה-proxy של הקו המשני
1
בחר באפשרות [Use Proxy].
2
הזן את הכתובת ואת מספר היציאה של שרת ה-proxy, בהתאם לסביבה שלך.
3
כדי להשתמש באימות proxy, בחר [Use Proxy Authentication] והזן את שם המשתמש והסיסמה.
בחירת הקו לשימוש
1
בחר [Main Line] או [Sub Line] עבור [Select Line to Use].
בבחירת <Main Line> עבור <Select Line to Use>, ההגדרות עבור <Main Line> משתקפים ב <DNS Server Address Settings> ו-<Proxy Settings>.
קביעת הגדרות DNS
הגדרת Proxy
5
לחץ על [OK].
A150-032