חיבור ל-LAN קווי

חבר את המכשיר למחשב באמצעות נתב עם כבל LAN.
המכשיר לא כולל נתב וכבל LAN. יש להכינם בנפרד.
המכשיר תומך ב-Ethernet מסוג 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T.
כדי להתחבר באמצעות 100BASE-TX/10BASE-T, השתמש בכבל מסוג CAT 5 עם זוגות חוטים מלופפים. מומלץ להשתמש בכבל מסוג CAT5e עם זוגות חוטים מלופפים לחיבור באמצעות 1000BASE-T.
אם משתמשים בו זמנית בהתקנים שתומכים ב-1000BASE-T, 100BASE-TX ו-10BASE-T, נדרש התקן (כגון רכזת רשת ממתגת) התומך בכל סוגי ה- Ethernet בשימוש. למידע נוסף, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
1
חבר את המכשיר לנתב באמצעות כבל LAN.
דחף את המחבר עד שייכנס למקומו בנקישה.
התחברות אל רשת LAN קווית עבור קו משני
כאשר האפשרות <Wired LAN + Wired LAN> נבחרת עבור <Select Interface>, חבר את רשת ה-LAN הקווית עבור הקו המשני. <Select Interface>
1
חבר את מתאם ה-USB-LAN אל יציאת ה-USB של המכשיר (ממוקם בצד האחורי הימני של המכשיר). חלקים ותפקידיהם
לא ניתן לחבר מספר מתאמי USB-LAN.
למידע על מתאמי USB-LAN בהם ניתן להשתמש, פנו אל ההמשווק או נציג השירות.
A150-028