כאשר לא ניתן לפתור בעיה

אם אינך מצליח לפתור בעיה לאחר עיון במידע המתואר בפרק זה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות או עם שירות הלקוחות הטלפוני של Canon.
אל תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך
אם תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך, ייתכן שהוא לא יהיה מכוסה באחריות.

בעת פנייה ל-Canon

בעת פנייה אלינו, הכן את הפרטים הבאים:
שם המוצר (LBP732Cdw)
הסוכן שממנו רכשת את המכשיר
פרטים אודות הבעיה שלך (כגון מה עשית ומה קרה כתוצאה מכך וההודעות שהוצגו)
מספר סידורי (מופיע על התווית בצד האחורי של המכשיר)
בדיקת המספר הסידורי מלוח הבקרה
ניתן גם לבדוק את המספר הסידורי על ידי לחיצה על מקש [פרטי מונה/התקן].

A150-0A5