محیط شبکه

مشخصات LAN سیم‌دار

رابط
(خط اول/خط دوم)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
پشتیبانی از پروتکل
TCP/IP
نوع فریم: Ethernet II
برنامه‌های چاپ: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/AirPrint/Windows 10 Mobile Print
برای مشاهده اقدامات احتیاطی مربوط به خط فرعی، به هشدارها هنگام استفاده از خط فرعی رجوع کنید.

مشخصات LAN بی‌سیم

استاندارد
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
طرح انتقال
IEEE 802.11b (سیستم تلفیق: DS-SS)
IEEE 802.11g (سیستم تلفیق: روش OFDM)
IEEE 802.11n (سیستم تلفیق: روش OFDM)
امنیت (روش رمزگذاری)
حالت زیرساخت
128 (104)/64 (40) بیت WEP
WPA-PSK (‏TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (‏AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
حالت نقطه دسترسی
WPA2-PSK (‏AES-CCMP)
حالت Wi-Fi Direct
WPA2-PSK (‏AES-CCMP)
روش اتصال
WPS (Wi-Fi Protected Setup)، تنظیم دستی
شماره درگاه‌های موجود برای اتصال مستقیم
نوع
شماره درگاه
پروتکل
TCP
515
LPD
9100
RAW
80، 8000، 8080
HTTP
631
IPP
443، 10443
IPPS
443، 8443
HTTPS
9013
CPCA (پروتکل Canon منحصر به فرد)
5357، 5358
WSD
UDP
161
SNMP
5353
mDNS
67، 68
DHCPv4
3702
WSD
47545
CPCA (پروتکل Canon منحصر به فرد)
A14X-0AX