ورود به حالت خواب

عملکرد حالت خواب، برخی از عملیات داخلی دستگاه را موقتاً غیر فعال می‌کند و موجب کاهش مصرف برق می‌شود. اگر برای مدتی هیچ عملیاتی در دستگاه انجام نشود، مثلاً زمان صرف ناهار، می‌توانید به آسانی با فشار دادن (صرفه جویی در انرژی) در پنل کنترل، در نیروی برق صرفه‌‌جویی کنید.
در صورتی که قرار است دستگاه برای مدت زمان طولانی، مثلاً در طول شب، استفاده نشود، (صرفه جویی در انرژی) را فشار دهید
برای ملاحظات ایمنی دستگاه را در حالت "خواب" قرار دهید.
زمانی که در حالت خواب است
زمانی که دستگاه وارد حالت خواب می‌شود،  (صرفه جویی در انرژی) به رنگ زرد سبز روشن می‌شود.
شرایطی که دستگاه وارد حالت خواب نمی‌شود
زمانی که دستگاه در حال کار است
هنگامی که نشانگر "داده" روشن می‌شود یا چشمک می‌زند پنل کنترل
زمانی که دستگاه عملیاتی مانند تنظیم یا پاک کردن را انجام می‌دهد
زمانی که کاغذ گیر می‌کند
زمانی که صفحه منو نشان داده شود
در صورت تنظیم <Energy Saver/Sleep Mode Exit Time Set.‎> روی <Off>، وقتی خطایی رخ می‌دهد
زمانی که صفحه اصلی شبکه/SSID برای اتصال مستقیم نشان داده می‌شود
زمانی که تنظیمات وارد یا صادر می‌شوند
خروج از حالت خواب
می‌توانید  (صرفه جویی در انرژی) یا هر کلید دیگری را در پنل کنترل برای خروج از حالت خواب فشار دهید.
وقتی می‌خواهید تایمر خواب خودکار را تنظیم کنید
می‌توانید از تنظیم <Auto Sleep Time> برای قرار دادن خودکار دستگاه در حالت خواب استفاده کنید. اگر می‌خواهید مقدار زمان سپری شده قبل از اینکه دستگاه وارد حالت خواب خودکار شود را تغییر دهید، روش زیر را دنبال کنید.
<Set>‏  <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Auto Sleep Time>‏  یا می‌توانید مقدار زمان سپری شده قبل از ورود دستگاه به حالت خواب را انتخاب کنید.
می‌توانید یک محدوده زمانی تنظیم کنید تا دستگاه در روزهای خاصی از هفته وارد حالت خواب شود. <Auto Sleep Weekly Timer>
مصرف انرژی در "حالت خواب"
می‌توانید مقدار انرژی را که دستگاه در حالت خواب مصرف می‌کند، تنظیم کنید. برای تنظیم مقدار انرژی مصرفی دستگاه در حالت خواب، روش زیر را دنبال کنید.
<Set>‏  <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Sleep Mode Energy Use>‏  <Low> یا <High> را انتخاب کنید.
اگر <Low> را انتخاب کنید، مصرف انرژی در "حالت خواب" پایین خواهد بود اما بازیابی از "حالت خواب" بیشتر طول خواهد کشید.
هنگام استفاده از LAN بی سیم همچنین وقتی دستگاه در حالت خواب است
<Sleep Mode Energy Use> را روی <High> تنظیم کنید. <Sleep Mode Energy Use>
خروج از حالت خواب در زمانی مشخص
می‌توانید تنظیمی را پیکربندی کنید تا دستگاه در زمانی مشخص از حالت خواب خارج شود. اگر می‌خواهید زمان بازیابی دستگاه از حالت خواب را تنظیم کنید، رویه زیر را دنبال کنید.
<Set>‏  <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Sleep Mode Exit Time Settings>‏  <On>‏  یا برای انتخاب مقدار زمان سپری‌شده قبل از خروج خودکار دستگاه از حالت خواب.
هنگام دریافت کارهای چاپ، پنل کنترل را در "حالت خواب" نگه دارید
می‌توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام دریافت کار چاپ، پنل کنترل را در حالت خواب نگه دارد. همچنین می‌توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که پس از دریافت کار چاپ، پنل کنترل از حالت خواب خارج شود تا کاربر متوجه شود که کار دریافت شده است.
<Set>‏  <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Settings for Sleep Mode Exit upon Job RX>‏  <Do Not Turn Device Control Panel On>.
اگر <Turn Device Control Panel On> را در <Settings for Sleep Mode Exit upon Job RX> انتخاب کنید، مصرف برق بیشتر از زمانی خواهد بود که <Do Not Turn Device Control Panel On> انتخاب شده است.
A14X-03K