چاپ مستقیم فایل بدون باز کردن آن

با استفاده از Remote UI، این امکان وجود دارد که فایل‌های ذخیره شده در رایانه یا شبکه را بدون استفاده از درایور چاپگر، مستقیماً از دستگاه چاپ کنید. لازم نیست فایل‌ها را برای چاپ در رایانه باز کنید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Direct Print] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
قالب فایل و سپس فایل را انتخاب کنید.
در [Image File] می‌توانید فایل‌های JPEG یا TIFF را چاپ کنید.
4
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
اگر کلمه عبور برای فایل PDF تنظیم شده است، [Specify PDF File] را فشار دهید  کلمه عبور را در [Document Password] وارد کنید. هنگام چاپ فایل‌های PDF که به سرور سیاست مرتبط شده است، [Specify PDF File] را انتخاب کنید نام کاربری سرور سیاست را در [Policy Server User Name] و کلمه عبور سرور سیاست را در [Policy Server Password] وارد کنید.
برای چاپ فایل PDF که چاپ آن ممنوع شده است، یا برای اینکه فایل‌های PDF را که فقط اجازه چاپ با وضوح پایین دارد با وضوح بالا چاپ کنید، کلمه عبور اصلی را وارد کنید.
بسته به اندازه کاغذ انتخاب شده، فایل‌های PDF/XPS می‌تواند هنگام چاپ لغو شود.
5
روی [Start Printing] کلیک کنید.
چاپ شروع می‌شود.
درحین انتقال فایل، به‌طور مداوم روی [Start Printing] کلیک نکنید. در غیر اینصورت، ممکن است فایل خراب شود و منتقل نشود.
ممکن است بسته به داده، چاپ به درستی انجام نشود.
اگر امکان چاپ با استفاده از "چاپ مستقیم" وجود ندارد یا موقعیت چاپ انحراف دارد، ممکن است با باز کردن فایل در برنامه و استفاده از درایور چاپگر بتوانید به‌طور صحیح چاپ کنید.
A14X-044