Προαιρετικός Εξοπλισμός

Συνδυάζοντας διάφορους εξοπλισμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά τις λειτουργίες.

Paper Feeder PF-D

Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείται συχνά στο συρτάρι χαρτιού αυτού του προϊόντος. Paper Feeder PF-D

Cassette Feeding Unit-AV

Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείται συχνά στο συρτάρι χαρτιού αυτού του προϊόντος. Cassette Feeding Unit-AV
A14L-01L