Πίσω πλευρά

Ενδεικτική λυχνία ACT

Η ενδεικτική λυχνία ACT αναβοσβήνει κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.

Θύρα LAN

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN για να συνδέσετε τη συσκευή με ενσύρματο δρομολογητή LAN, κλπ. Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου

Ενδεικτική λυχνία LNK

Η ενδεικτική λυχνία LNK αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, όταν η συσκευή συνδέεται σωστά σε δίκτυο.

Θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή)

Συνδέστε ένα καλώδιο USB όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή.
Η θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή) υποστηρίζει USB 2.0.

Θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB)

Συνδέστε μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται με εφαρμογές AddOn. Επίσης, συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή των ρυθμίσεων της συσκευής.<Διαχείριση Δεδομένων>
Η συσκευή μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 5 V 500 mA. Η σύνδεση συσκευής που απαιτεί περισσότερη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.
Η θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB) υποστηρίζει USB 2.0.

Οπή εξαερισμού

Εξαερώνεται ο αέρας από το εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής να διατηρείται χαμηλή. Σημειώστε ότι η τοποθέτηση αντικειμένων μπροστά από τις θυρίδες αερισμού παρεμποδίζει τη διαδικασία αερισμού.

Υποδοχή ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Ετικέτα τιμών

Στην ετικέτα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός, ο οποίος χρειάζεται όταν υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με τη συσκευή. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος
A14L-00A