Χρήση άλλων πρακτικών λειτουργιών διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης

Η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα εκτός από την πιστοποίηση των χρηστών. Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται κάποιες από τις υπόλοιπες πρακτικές λειτουργίες που χρησιμοποιούν την ατομική πιστοποίηση για να επεκτείνουν τις δυνατότητες των εκτυπωτών/πολυμηχανημάτων, όπως είναι η διαχείριση ομάδων χρηστών.
Διαχείριση αναγνωριστικού τμήματος
Οι χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στη συσκευή μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες όπως τα τμήματα όπου ανήκουν, και η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται με βάση τον κωδικό του τμήματός τους. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιούνται για κάθε κωδικό τμήματος, ή να ορίζετε μέγιστα όρια στον αριθμό των σελίδων που μπορεί να χρησιμοποιεί η κάθε τμήμα για εκτύπωση, ώστε να μειωθεί το κόστος. Διαμόρφωση της λειτουργίας Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων
A14L-059