Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πρώτα απενεργοποιήστε την, και μετά περιμένετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε και να ελέγξετε εάν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στη συσκευή.
Η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου είναι έτοιμη για επικοινωνία.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bonjour είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Apple.
Για να χρησιμοποιήσετε το AirPrint με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων, επιλέξτε [Allow Printer Jobs with Unknown IDs].Χρήση κωδικών τμημάτων για τη διαχείριση εκτύπωσης μέσω υπολογιστή
Για εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στη συσκευή και ότι απομένει αρκετός γραφίτη στη συσκευή. Εμφάνιση της οθόνης για το AirPrint
A14L-04R