Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα και εικόνες του υπολογιστή σας. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές διαδικασίες και τις απλές λειτουργίες εκτύπωσης.

Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εκτύπωσης από υπολογιστή.

Λειτουργίες εκτύπωσης για προχωρημένους

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες που θα χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα σύνολο δειγμάτων ή να επεξεργαστείτε το έγγραφο πριν εκτυπώσετε μεγάλες ποσότητες, ή αντιγράψετε εκτυπωμένα έγγραφα, κλπ.

Εκτύπωση σε διάφορα περιβάλλοντα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης για εκτύπωση χωρίς το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, όπως για παράδειγμα εκτύπωση χωρίς τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού κλπ.
Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, αρχεία PDF κ.λπ. από μια κινητή συσκευή όπως το smartphone, το tablet σας, κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Σύνδεση με φορητές συσκευές.
A14L-03L