<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της ποιότητας εκτύπωσης των εικόνων.
<Πλήρες Καλιμπράρισμα>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να διορθώσετε ασυμφωνίες χρωμάτων και διαφορές στην απόχρωση.
<Ρυθμ. για Αυτ. Πλήρες Καλιμπράρισμα>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Η συσκευή εκτελεί αυτόματη ρύθμιση (βαθμονόμηση), προκειμένου να αποφευχθεί η εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων και να διασφαλιστεί ότι η αρχική ένταση χρώματος αναπαράγεται σωστά. Μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο και τη συχνότητα εκτέλεσης βαθμονόμησης.Αυτόματη ρύθμιση της καταχώρησης χρωμάτων και της έντασης χρωμάτων
<Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης όταν η εκτύπωση είναι ασύμμετρη ή προεξέχει από το εύρος εκτύπωσης. Ρύθμιση της θέσης εκτύπωσης
<Ρύθμ.Ποσότ. Γραφ. για Έγχρωμη Εκτύπωση>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Ρυθμίζοντας την ποσότητα του γραφίτη που χρησιμοποιείται κατά την έγχρωμη εκτύπωση, μπορείτε να μειώσετε προβλήματα όπως γραμμές και ανωμαλίες. Μείωση γραφίτη που χρησιμοποιείται κατά την έγχρωμη εκτύπωση
<Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων> εάν εμφανίζεται μια εικόνες με κηλίδες, λευκά μπαλώματα, ραβδώσεις κ.λπ. στις εικόνες με ράστερ σε εργασίες εκτύπωσης δύο όψεων. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας, εάν η αναπαραγωγή ράστερ της εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το αρχικό έγγραφο, ρυθμίστε αυτήν την κατάσταση σε <On>.
<Διόρθωση μετατόπισης χρωμάτων>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Εάν παρουσιαστεί ασυμφωνία χρωμάτων, ο ορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να μειώσετε τα προβλήματα ποιότητας της εικόνας που προκύπτουν λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας της μονάδας στερέωσης, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία στερέωσης.
<Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης> για να μειώσετε την καμπύλωση στο τέλος του χαρτιού λόγω της θερμότητας και της πίεσης της μονάδας στερέωσης κατά την εκτύπωση.
<Κατάσταση Αποτροπής Ολίσθησης Χαρτιού>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Το χαρτί ενδέχεται να μην τροφοδοτείται σωστά, όταν η εκτύπωση ή η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
<Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερ.Μεταφοράς>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ο δευτερεύων κύλινδρος μεταφοράς καθαρίζεται μετά την εκτέλεση μιας εργασίας εκτύπωσης με καθορισμένο ελεύθερο μέγεθος. Ορίστε την όταν η πίσω όψη του χαρτιού είναι βρώμικη.
<Κατάσταση Αποτροπής Άσπρης Γραμμής>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ενδέχεται να εμφανιστούν λευκές ραβδώσεις (γραμμές) στις εκτυπωμένες εικόνες. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Μειώστε τις λωρίδες τυμπάνου>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Εάν εμφανίζονται λευκές λωρίδες στις εκτυπώσεις, ο καθορισμός σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Σωστή Τοποθέτ. Κατά τη Χρήση Απλού Χαρτ.>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορεί να εμφανιστούν λεκέδες στην εκτυπωμένη εικόνα, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και το περιβάλλον χρήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα.
<Σωστή Τοποθ.Πίσω Ακμής Με Χρήση Απλ.Χαρ.>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Τα χρώματα ενδέχεται να γίνουν πιο σκούρα στην πίσω ακμή των εκτυπωμένων εικόνων, επειδή ο γραφίτης δεν έχει στερεωθεί επαρκώς. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα.
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Απ.Χαρ.>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Η ποιότητα φινιρίσματος μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, όταν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί με λεία επιφάνεια.
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Β.Χαρτί>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Η ποιότητα φινιρίσματος μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγάλου βάρους χωρίς λεία επιφάνεια.
<Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων> για την αποφυγή τήξης και στεγανοποίησης της κόλλας των πτερυγίων του φακέλου λόγω της θερμότητας και της πίεσης της μονάδας στερέωσης κατά την εκτύπωση φακέλου.
A14L-08W