<Διαχείριση Συσκευής>

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαχείριση της συσκευής και τα προαιρετικά προϊόντα.
<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Εισαγάγετε το όνομα και τη θέση εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής.
<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστ.>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η πρόσβαση στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας σύνδεσης.
<Περιορ. Πρόσβ. σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζονται οι χρήστες στην εκτέλεση λειτουργιών στις εργασίες άλλων χρηστών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> όταν χρησιμοποιείται Πιστοποίηση Χρήστη.
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα ημερολόγια εργασιών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στο λογισμικό διαχείρισης συσκευής να ανακτά ημερολόγια εργασιών από τη συσκευή. Βασικές οθόνες
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.
<Ανάκτηση Ημερολογ. Πιστοποίησης Δικτύου>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής για την πιστοποίηση που εκτελέστηκε κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω του δικτύου, π.χ. κατά την εκτύπωση από έναν υπολογιστή.
<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να περιορίζονται οι αλλαγές στις πληροφορίες χρήστη ή σε ρυθμίσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την επιθεώρηση ή την επισκευή της συσκευής από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
<Εμφ. κουμπ. αγοράς αναλώσ. σε Remote UI>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρύθμ. πληρ. αναλ. Toner Status/Remote UI>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα κουμπί πρόσβασης στον ιστότοπο, για την αγορά κασετών γραφίτη στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
<Ρυθμίσεις Toner Status>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρύθμ. πληρ. αναλ. Toner Status/Remote UI>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε το εργαλείο ειδοποίησης επιπέδου κασέτας γραφίτη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένα κουμπί πρόσβασης στον ιστότοπο, για την αγορά κασετών γραφίτη στο εργαλείο ειδοποιήσεων επιπέδου κασέτας γραφίτη.
<Απαγόρευση Αρχικ. Συνθ. Διαχειριστή>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ορίστε εάν θα περιορίσετε τη λειτουργία του στοιχείο <Αρχικοποίηση Συνθηματικού Διαχειριστή> στο <Έλεγχος Μετρητή>.
<Περιορισμός Λειτουργ. Ειδικής Κατάστασης>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση της Ειδικής κατάστασης, η οποία προβλέπεται για λόγους συντήρησης από την τεχνική υπηρεσία.
<Λειτουργία Γνήσιων Αναλώσιμων Canon>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Αυτή η λειτουργία προορίζεται για γνήσιες κασέτες.
A14L-098