Άδεια Χρήσης/Άλλο

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>
Έως 24 χαρακτήρες
Όχι
Όχι
-
<Ρυθμίσεις AddOn>
<Χρήση TLS>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιβεβ.Πιστοπ.TLS Κατά τη Χρ.Εφαρμ.AddOn>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ. Στοιχ.για Επαλ.>: <CN>: Off, On
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Προσωρινής Αποθήκευσης DNS>
<On (Απεριόριστη Χρήση)>, <On (Ορισμός Περιόδου)>, <Off>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On (Ορισμός Περιόδου)>:
<Λήξη>: 1 έως 60 έως 120 δευτ
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ρυθμ. Διακομ. Μεσολ. της Συσκ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προσθήκη X-FRAME-OPTIONS σε Κεφαλ. HTTP>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Remote UI>
<Ενεργοποίηση Remote UI>
<Off>, <On>
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση TLS>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Συνθηματικό>: Έως 8 χαρακτήρες (Μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>
<Ρυθμίσεις Διαχείρισης Λογισμικού>
Ναι
Όχι
-
<Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
A14L-089