Nastavitev zvokov

Naprava v različnih primerih oddaja zvok, na primer ob pritisku tipk na nadzorni plošči ali ko pride do napake. Določite lahko, ali želite zvoke nastaviti posamezno.
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Izbirne nastavitve> <Nastavitve glasnosti>.
3
Izberite nastavitev  izberite <Vkl.> ali <Izkl.>.
Nastavitev elementov
Opis
<Ton ob vpisu>
Zvok, predvajan ob vsakem pritisku na tipko na nadzorni plošči
<Ton ob nevelj. vnosu>
Zvok, predvajan ob izvedbi neveljavnega postopka s tipko ali ob vnosu vrednosti zunaj veljavnega obsega nastavitve
<Alarm za obnovo zaloge>
Zvok, ko primanjkuje tonerja
<Opozorilni ton>
Zvok ob nepravilnem delovanju, ko se na primer zagozdi papir ali ko pride do napake pri delovanju
<Ton-izvršeno opravilo>
Zvok, ki je oddan ob zaključku postopka, na primer kopiranja ali optičnega branja
<Zvok za Način mirovanja>
Zvok ob preklopu naprave v način pripravljenosti ali če se naprava izklopi, če možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje> nastavite na <Vkl.>. (Odvisno od okoliščin lahko zagon naprave traja dalj časa in ni zvoka.)
<Zvok ob prijavi>
Zvok ob uspešni prijavi
A15L-03J