Osnovni postopki

Čeprav se funkcije in nastavitve razlikujejo, so načini uporabe za gumbe, prikazane na zaslonu, in postopek za izbiro elementov isti. V tem razdelku so opisani načini uporabe za gumbe, ki so pogosto prikazani na zaslonu, in način izbire elementov.
Uporaba /
Pomikanje po zaslonu
Na desni strani zaslona se prikaže drsnik, če ni mogoče prikazati vseh informacij na enem zaslonu. Če se prikaže drsnik, lahko s tipkama / drsite navzgor ali navzdol. Če je možnost izbrana, se barve besedila in ozadja obrnejo.
Spreminjanje vrednosti nastavitev
Za vnos vrednosti uporabite /. Če je v zgornjem levem kotu zaslona prikazana možnost , lahko vrednosti vnesete neposredno s številskimi tipkami. Vpisovanje znakov
Vrednosti v ( ), prikazane pod vnosnim poljem, predstavljajo razpon vrednosti, ki jih je mogoče vnesti.
Uporaba /
Pomik na naslednji zaslon/vrnitev na prejšnji zaslon
Za pomik na naslednji zaslon pritisnite . Za pomik na prejšnji zaslon pritisnite .
Na naslednji zaslon se lahko pomaknete tudi tako, da pritisnete , na prejšnjega pa se vrnete s pritiskom na  (Nazaj).
Spreminjanje vrednosti nastavitev
/ prilagodite lestvico drsnika.
Premikanje kazalca
Za vnos besedila in vrednosti uporabite  / . Vpisovanje znakov
Uporaba
Pritisnite , da uporabite nastavitev.
Številske tipke
Za vnos besedila in vrednosti številske tipke. Vpisovanje znakov
Spremenite lahko različne nastavitve zaslona, na primer jezik uporabniškega vmesnika: <Nastavitve prikaza>
Zaslon, ki se prikaže samodejno, ko je naprava določen čas neaktivna, lahko spremenite: <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
Spremenite lahko različne nastavitve dostopnosti, na primer hitrost pomikanja: <Dostopnost>
A15L-039