Omejitev uporabe nadzorne plošče

Omejite lahko uporabo funkcij in tipk na nadzorni plošči ter tako preprečite nepooblaščeno spreminjanje ali uporabo nastavitev naprave.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Izberite tipke in funkcije, ki jih želite zakleniti, nato pa kliknite [OK].
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
A15L-064