Vzpostavljanje povezave z mobilnimi napravami

Povezavo med mobilno in večnamensko napravo lahko vzpostavite na dva načina, ki sta opisana v poglavjih »Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika LAN« in »Neposredno povezovanje«. Način vzpostavitve povezave izberite v skladu s komunikacijskim okoljem in večnamensko napravo, ki jo uporabljate.
Z mobilnimi napravami lahko komunicirate na portalu <Mobilni portal> (Zaslon <Domov>). Tukaj lahko potrdite podatke o povezanih mobilnih napravah in druge nastavitve.

Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika LAN

Informacije o povezovanju mobilne naprave z brezžičnim usmerjevalnikom LAN lahko poiščete v priročnikih teh naprav ali tako, da se obrnete na proizvajalca.
Povezavo z večnamensko napravo vzpostavite z žičnim ali brezžičnim usmerjevalnikom LAN. Nastavitev omrežnega okolja
Če mobilni telefon povežete z napravo prek brezžičnega omrežnega usmerjevalnika, lahko podatke o napravi potrdite na zaslonu <Prik. im. nap./nas. IP>, in sicer tako, da izberete <Mobilni portal> (Zaslon <Domov>) <Prikaz imena naprave/naslova IP>.
Če je možnost <Uporabi direktno povezavo> nastavljena na <Vkl.>, lahko podatke o napravi potrdite na zaslonu <Prik. im. nap./nas. IP>, in sicer tako, da izberete <Mobilni portal> (Zaslon <Domov>) Povezava LAN <Prikaz imena naprave/naslova IP>.

Neposredno povezovanje

Neposredno povežite mobilno napravo z napravo prek brezžičnega omrežja brez uporabe brezžičnega omrežja LAN. Povezavo z napravo lahko vzpostavite neposredno prek brezžičnega omrežja, tudi če niste v dosegu brezžičnega omrežja LAN. Neposredno povezovanje
A15L-04F