Zaslon za tiskanje

Ko izberete <Izpis> na zaslonu <Domov> na nadzorni plošči, se prikaže zaslon <Preklop sez. poslov>. Na tem zaslonu lahko filtrirate zadržane dokumente glede na vrsto opravila in stanje tiskanja.
Ko izberete <Uporabi> na zaslonu <Preklop sez. poslov>, lahko izberete dokumente na zaslonu <Izbira posla>. Izbrane dokumente lahko natisnete ali izbrišete.

Zaslon <Preklop sez. poslov>

<Tip opravila>

Izberite vrsto dokumentov, ki so prikazani na seznamu.
<Osebno>: Prikaže dokumente prijavljenega uporabnika
<V souporabi>: Prikaže dokumente, ki so zadržani v skladu z določenimi pogoji
*Dokumenti v razdelku <V souporabi> so prikazani za vsakega uporabnika, natisne pa jih lahko kateri koli uporabnik.
<Skupina>: Prikaže dokumente pod istim ID oddelka, kot ga ima prijavljeni uporabnik.
Možnost <Skupina> je na voljo samo, ko uporabljate preverjanje pristnosti s kartico IC.

<Stanje tiskanja>

V menijih <Oprav. za izpis.> in <Izpisana opravila> izberite stanje posla, ki je prikazano na seznamu.

Zaslon <Izbira posla>

<Izberi vse>/<Počisti izbor>

Če pritisnete <Izberi vse>, ko ni izbran noben dokument, so izbrani vsi dokumenti na seznamu.
Če pritisnete <Počisti izbor>, ko so dokumenti izbrani, je preklican celoten izbor.

Seznam dokumentov

Na seznamu so prikazani naslednji dokumenti.
Zadržano
Zaščiten izpis
Šifrirano zaščiteno izpisovanje
Ko izberete dokument, je dodana kljukica.
Hkrati lahko izberete do 100 dokumentov.

Zaslon <Izberite postopek>

<Zač. tiskanja>

Začne tiskati izbrane dokumente.

<Izbris posla>

Izbriše izbrane dokumente.
A15L-041