<Izdelava poročila>

V tem poglavju so opisane nastavitve za izpis poročil.
<2-stransko izpisovanje>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Privzete nastavitve za izpis poročila>
Poročila, kot sta zgodovina tiskanja in seznam nastavitev, lahko izpišete z obojestranskim tiskanjem.
<Poročilo o stanju potrošnega materiala>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Natisnete lahko poročilo za preverjanje stanja potrošnega materiala v napravi.
<Seznam uporabniških podatkov>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Nastavitve naprave in njihove trenutne vrednosti lahko preverite na seznamu.
<Seznam omrežnih uporabniških podatkov>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Omrežne nastavitve naprave in njihove trenutne vrednosti lahko preverite na seznamu. Natisnjeni so tudi podatki, kot so filter naslovov in nastavitve za IPSec.
<Skupno poročilo o komuniciranju>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Natisnete lahko poročilo za preverjanje zgodovine e-poštnih sporočil, prejetih z napravo, vključno z zadevo in datumom/uro prejema.
<Seznam števcev strani>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Natisnete lahko poročilo za preverjanje števila izpisov* za vsakega uporabnika (ID oddelka) in upravljanje ID-jev oddelkov.
* V tem poročilu številke temeljijo na številu natisnjenih stranic strani. Na primer, število je 1, če natisnete en list enostransko, in 2, če natisnete en list na obeh straneh.
<Poročilo o števcu>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Natisnete lahko poročilo za preverjanje skupnega števila izpisanih strani.
<Tisk sez. dnevnikov>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Naslednjo zgodovino tiskanja je mogoče preveriti v poročilu.
Zgodovina dokumentov, natisnjenih iz računalnika
Zgodovina prejete in natisnjene e-pošte
Zgodovina tiskanja seznamov nastavitev in poročil
<IPSec Seznam politik>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Preverite lahko seznam nastavitev za pravilnike IPSec, registrirane v napravi.
<Informacije o sistemu AddOn>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Preverite lahko seznam podatkov za aplikacije, nameščene v napravi, in nekatere podatke o sistemskih aplikacijah.
<Poročilo o rez. uvoza>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
V poročilu lahko preverite rezultate uvoza.
<Poročilo dnevnika kartuše s tonerjem>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
V poročilu lahko preverite zgodovino uporabe kartuš s tonerjem.
<PCL>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Nastavitve naprave za PCL, njihove trenutne vrednosti in razpoložljive pisave lahko preverite na seznamu.
<PS>
<Nastavitev>  <Izdelava poročila>  <Izpis sezn.>
Nastavitve naprave za PS, njihove trenutne vrednosti in razpoložljive pisave lahko preverite na seznamu.
A15L-09E