<Izpis>

V tem razdelku so opisane nastavitve tiskanja.
<Trajanje hrambe opravila>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite časovno obdobje za shranjevanje opravil.
<Nastavitve prikaza seznama opravil>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite vrste opravil, ki jih želite vključiti na seznam opravil, in vrsto opravil, ki jo želite izbrati za privzeto.
A15L-095